Intervisie

Intervisie is een manier van gezamenlijk reflecteren.

Het is een begeleidings- en leervorm waar in groepsverband problemen uit de werkpraktijk ingebracht kunnen worden en waar samen met een onafhankelijke procesbegeleider naar oplossingen wordt gezocht. Dit kan met collega’s uit een bepaald specialisme of overstijgend daaraan. Zie twee praktijkvoorbeelden bij neurologie Kempenhaeghe en HMC.

Instapniveau en leerplek: