Deelname projectgroep en implementeren projecten

Op ziekenhuisniveau worden met regelmaat nieuwe projecten bedacht en uitgevoerd.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan de introductie van een nieuw patiënten-volgsysteem of een doelmatigheidsproject in het kader van "verstandige keuzes". Door te werken op vakoverstijgend niveau aan een concreet project leer je veel nieuws over de structuren en spelers in een ziekenhuis. Daarbij is het voordeel van projectmatig werken dat het een duidelijke kop en staart heeft: op voorhand is het doel en de resultaatverwachting bekend. 

Instapniveau en leerplek: