Deelname kwaliteitsinstrumenten opleiding

In elk opleidingsziekenhuis wordt de kwaliteit van de opleiding gemonitord. Daarvoor worden verschillende instrumenten ingezet. Deelname van AIOS hierin is erg belangrijk.

Hierbij gaat het onder andere om het invullen van enquêtes en gesprekken hierover (bijv. de Opleidingsmonitor en EFFECT), en een vertegenwoordiging van AIOS in de visitatiecommissie. Meer informatie hierover is te verkrijgen via je opleider, de Centrale OpleidingsCommissie (COC) of de plenaire visitatiecommissie van je wetenschappelijke vereniging.

Instapniveau en leerplek: