NeoClot studie

NeoCLot (alle babies met een lijn trombose)

Sinds 2013 is er een landelijke richtlijn die wordt gevolgd bij de behandeling van een trombose die is ontstaan ten gevolge van een infuuslijn in een groot bloedvat bij kinderen van 0 tot 6 maanden. Ter evaluatie van deze richtlijn zullen over een bepaalde periode, met mondelinge of schriftelijke toestemming van ouders, alle gegevens betreffende behandeling van voorkomende gevallen van deze trombose (gecodeerd, dus niet tot uw kind of tot u herleidbaar) worden opgeslagen in een database. Dit onderzoek gaat dus alleen om het gebruik van gegevens die vanuit standaard zorg al worden vastgelegd in het dossier van het kind.