Bijzondere geestelijke verzorging en rituelen

De dienst Geestelijke Verzorging verzorgt de mogelijkheid tot ondersteuning door een geestelijk verzorger met bijzondere geestelijke verzorging of religieuze rituelen:

Bezoek van een voorganger van een eigen kerk of geloofsovertuiging

Op uw verzoek wordt contact gelegd met een voorganger of met een contactpersoon van uw kerk of gemeenschap.

Bezoek van een raadsman of raadsvrouw van het Humanistisch Verbond

Op uw verzoek wordt een afspraak gemaakt.

Vieringen op zon- en feestdagen

Iedere zondag, en op bijzondere feestdagen, verzorgt de dienst Geestelijke Verzorging een viering op het Boerhaaveplein. De geestelijk verzorgers van het ziekenhuis gaan voor in deze vieringen. De vieringen zijn divers en zo vormgegeven, dat velen zich hierin thuis kunnen voelen.

De wekelijkse vieringen op zondag beginnen om 10.00 uur, en worden ook via de televisie uitgezonden op kanaal 2.

Op zaterdagmorgen komen vrijwilligers van de dienst Geestelijke Verzorging bij u langs om u te informeren. Bij hen kunt u zich aanmelden voor een begeleid bezoek aan de viering met bed of in de rolstoel. U wordt dan op zondagmorgen opgehaald en na de viering weer terug gebracht.

Sacramentenbediening

De ontvangst van de ziekencommunie, de doop, de ziekenzalving of –zegen en het avondmaal op uw kamer zijn eveneens mogelijk.

Concerten

Op Goede Vrijdag en in de Adventstijd organiseert de dienst Geestelijke Verzorging een concert. Hiervoor geldt net als de zondagse viering dat u zich kunt laten ophalen en brengen door vrijwilligers.

Zie ook de activiteiten binnen het LUMC.

Gedachtenis overleden kinderen  Een witte roos

Eenmaal per jaar wordt in samenwerking met Maatschappelijk Werk een herdenking georganiseerd voor de ouders van kinderen, die in het LUMC behandeld zijn geweest, en daar of thuis zijn overleden.

De ouders worden door middel van een brief uitgenodigd.

Voor kinderen is er tijdens de herdenking is er in dezelfde ruimte opvang door pedagogisch medewerkers van het LUMC.

Na de herdenking worden de kaartjes met namen van de kinderen worden in een boek bijeengebracht. Dit boek ligt op afspraak ter inzage bij de dienst Geestelijke Verzorging.