Onderwijs en klinische lessen

De geestelijk verzorgers zijn ook actief in het onderwijs. Zij stellen hun expertise ter beschikking aan andere zorgprofessionals. In het dagelijks klinisch werk spelen existentiële vraagstukken, ethiek, zingeving, levensbeschouwing, spiritualiteit en religie altijd een rol.

De geestelijk verzorgers geven les in de opleiding van en de nascholing voor specialistisch verpleegkundigen. Zij delen daar hun kennis over de grote verscheidenheid aan leefstijlen en overtuigingen. Er wordt veel aandacht gegeven aan de gevolgen hiervan voor de inrichting van de zorg. De studenten oefenen met het oog op passende zorg communicatieve vaardigheden.
De geestelijk verzorgers verzorgen op aanvraag ook klinische lessen op de verpleegafdelingen van het LUMC. Hierin komt de betekenis van levensbeschouwing, zingeving en spiritualiteit in de zorg aan patiënten aan de orde. Ook geven zij lessen over communicatie met patiënten, de wijze waarop de Dienst Geestelijke Verzorging werkt, en hoe en waarop zij aanspreekbaar is. Klinische lessen zijn aan te vragen via de teamleiders van de afdelingen.