Osteoporose (botontkalking)

Onze zorg

Osteoporose is de medische term voor botontkalking. Het is een aandoening van het skelet die ervoor zorgt dat botten dunner en zwakker worden en sneller breken. Op hogere leeftijd krijgt bijna iedereen te maken met botontkalking, maar ook jonge mensen kunnen osteoporose krijgen. In het LUMC hebben we veel ervaring met de behandeling en begeleiding van vrouwen, mannen en kinderen met botontkalking. En dankzij intensief wetenschappelijk onderzoek kunnen we osteoporose steeds beter opsporen en behandelen.

Waarom u bij ons in goede handen bent

De internist-endocrinoloog toont een patient het verschil tussen gezond en poreus bot met hulp van een modelOsteoporose gaat vaak samen met andere aandoeningen. Bijvoorbeeld met de ziekte van Crohn of reuma. Maar ook bepaalde medicijnen of een orgaantransplantatie kunnen leiden tot botontkalking. Voor al deze scenario’s bestaan geen richtlijnen. Bij het LUMC hebben we de deskundigheid, ervaring en het team in huis om ook in deze situaties de beste behandeling te vinden. 

Multidisciplinaire samenwerking

Als u bij ons komt vanwege osteoporose, wordt u altijd geholpen door een of meer leden van ons behandelteam. Dit team bestaat uit internist-endocrinologen, internist-endocrinologen in opleiding,  een verpleegkundig specialist en een doktersassistente. Samen met u zoeken we naar de beste behandeling. Uw behandelend arts werkt bovendien nauw samen met andere specialisten van het LUMC. Zo kunnen we snel een andere afdeling bij een behandeling betrekken als dat nodig is. Juist dankzij die intensieve samenwerking tussen verschillende disciplines kunnen we u zorg op hoog niveau bieden.  

Zorgpad osteoporose

U kunt bij ons terecht voor een zorgpad Osteoporose. Dit is een serie onderzoeken waarmee we vaststellen hoe het met de kwaliteit van uw bot gesteld is. Zo kunnen we beoordelen of u osteoporose hebt of wat het effect is van een ingezette behandeling. Door alle onderzoeken op één dag te doen en direct de uitslag te geven, zorgen we dat u altijd snel weet waar u aan toe bent.

Wetenschappelijk onderzoek naar osteoporose

Het LUMC is naast een zorgcentrum ook een belangrijk centrum voor wetenschappelijk onderzoek naar osteoporose. We zoeken continu naar betere manieren om osteoporose op te sporen en te behandelen. Zo doen we bijvoorbeeld mee met internationale medicijnonderzoeken. Het kan zijn dat u daardoor toegang hebt tot middelen die elders nog niet beschikbaar zijn en mogelijk meer effect hebben dan de standaardmedicijnen.


Wat is osteoporose?
Wat is de oorzaak van osteoporose?