Tweede mening (second opinion)

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

 Patiënten hebben het recht voor een bepaald probleem, bepaalde klacht of aandoening en/of de in verband hiermee voorgestelde behandeling eenmaal een door de zorgverzekeraar te vergoeden tweede mening te krijgen.

Tweede mening

 1. Een derde en volgende mening wordt slechts bij hoge uitzondering door een hulpverlener gegeven en wordt slechts in uitzonderingsgevallen door de zorgverzekeraar vergoed
 2. De eerste meninggever is verplicht een verzoek tot een tweede mening, te geven door een andere hulpverlener, in overweging te nemen
 3. De patiënt is verplicht ingeval hij/zij een tweede mening laat geven, degene die dit zal doen vooraf te informeren over het feit dat het een consult voor een tweede mening betreft
 4. De tweede meninggever kan zowel binnen als buiten de maatschap of ziekenhuis waarbinnen de eerste meninggever werkt werkzaam zijn
 5. De patiënt kiest de gever van de tweede mening, bij voorkeur in overleg met - naar de keuze van de patiënt - de huis(tand-)arts of de gever van de tweede mening
 6. De keuzemogelijkheden van de patiënt voor de gever van de tweede mening zijn gelijk aan de keuzemogelijkheden zoals de zorgverzekeraar die bij een reguliere verwijzing hanteert
 7. Degene die de tweede mening heeft gegeven verwijst de patiënt in principe terug naar de gever van de eerste mening
 8. Alle patiënteninformatie van belang voor de vraagstelling in relatie tot de tweede mening wordt door de gever van de eerste mening tijdig aan de gever van de tweede mening ter beschikking gesteld
 9. Een consult voor een tweede mening moet binnen een redelijke termijn gegeven kunnen worden
 10. Conclusies van de gever van de tweede mening worden bij voorkeur binnen vier weken verzonden naar de gever van de eerste mening
 11. Indien er bij de patiënt ontevredenheid bestaat over de procedure van de tweede mening, kan de patiënt een klacht indienen bij een daartoe bevoegde instantie
 12. De huisarts en/of tandarts dienen geïnformeerd te zijn als een patiënt door een gever van de eerste mening aan een collega voor een tweede mening zal worden voorgesteld en dienen de relevante informatie hieromtrent te ontvangen.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u voor nadere informatie altijd terecht bij de arts die u behandelt of bij het Patiëntenservicebureau. Het telefoonnummer is 071-526 2989.

December 2013