Botdichtheidsmeting

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Radiologie: nucleaire geneeskunde

U hebt een afspraak voor een botdichtheidsmeting bij Nucleaire Geneeskunde. Uw behandelend arts heeft u hier al iets over verteld. In deze folder leggen we u uit hoe dit onderzoek verloopt.

Wat is een botdichtheidsmeting?

Dit onderzoek geeft meer informatie over de sterkte van uw botten (botdichtheid). Tijdens dit onderzoek kijken we met behulp van röntgenstraling hoeveel kalk uw botten bevatten. Door te meten hoe goed het bot röntgenstraling doorlaat, kunnen we de dichtheid van het bot berekenen.

Een van de meest voorkomende redenen om dit onderzoek te doen is om te kijken of u last hebt van osteoporose, botontkalking.         

Hoe bereidt u zich voor op het onderzoek

Kleding

Het is voor u en voor onze medewerkers prettig wanneer u kleding aan hebt waarin u zich makkelijk kunt bewegen en die u makkelijk aan en uit kunt trekken. Afhankelijk van de opnames die gemaakt worden, vragen we u bepaalde kleding uit te doen.

Medicijnen

U kunt uw medicijnen op de gebruikelijke manier en tijd innemen.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger of denkt u het te zijn? Geef dit door aan uw behandelend arts. Die kan in overleg met de nucleair geneeskundige beslissen of het onderzoek door kan gaan. Als u borstvoeding geeft, kunt u hier gewoon mee doorgaan.

Contrastmiddel

We kunnen de meting niet doen wanneer u een week voorafgaand aan het onderzoek contrastmiddel toegediend hebt gekregen. Neem in dat geval contact op met Nucleaire Geneeskunde, zodat we uw afspraak kunnen verplaatsen.

Eten en drinken

U mag voor het onderzoek gewoon eten en drinken, tenzij anders aangegeven door uw behandelend arts.

Wat moet u meenemen?

Neem een geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs mee. En denk ook aan het pasje van uw ziektekostenverzekering.

Meld bijzonderheden vooraf

Laat het ons weten wanneer u een lichamelijke beperking of handicap hebt. Zo kunnen we als het nodig is extra tijd inplannen voor uw onderzoek.

Bent u verhinderd?

Laat het ons op tijd weten wanneer de afspraak niet kan doorgaan. Wij kunnen dan een andere patiënt in uw plaats helpen.

De dag van het onderzoek

Waar moet u zich melden?

U kunt zich melden bij de receptie van Nucleaire Geneeskunde, route 117. De gastvrouwen in de centrale hal wijzen u graag de weg. Wanneer u bent opgenomen in het ziekenhuis regelt de verpleegafdeling uw vervoer.

Het onderzoek

Tijdens het onderzoek ligt u op uw rug op een onderzoekstafel. Met een speciaal röntgenapparaat (een DEXA-apparaat) maken we opnames van uw heupen en rug. Hierbij beweegt het apparaat op ruime afstand heen en weer over uw lichaam. Dat gebeurt een paar keer. Het is belangrijk dat u goed stilligt tijdens het onderzoek.

botdichtheidsmeting

Duur van het onderzoek

Dit onderzoek duurt gemiddeld 10 minuten.

Na het onderzoek

Als het onderzoek succesvol is afgerond mag u naar huis. Wanneer u bent opgenomen in het ziekenhuis regelen onze medewerkers uw vervoer terug naar de afdeling.

Uitslag

U krijgt de uitslag niet meteen te horen. De uitslag van het onderzoek komt terecht bij uw behandelend arts. Die neemt vervolgens contact op en bespreekt de uitslag met u.

Hebt u nog vragen?

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met Nucleaire Geneeskunde. Dat kan tussen 8.30-10.30 uur en 13.30-15.30 uur via 071-526 34 80 of via e-mail: nuge_receptie@lumc.nl

Meer informatie

Op de website van de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde (www.nvng.nl) vindt u meer informatie over nucleaire geneeskunde. 

Augustus 2018