Regio

Traumazorgregio West bestrijkt een gevarieerd gebied van dichtbevolkte stadsgebieden, stranden, waterwegen, terreinen met gespecialiseerde en uitgebreide landbouw, havens, spoorwegen, tunnels en industrie. Het is een middelgrote traumaregio en bestrijkt de zogenaamde GHOR regio’s Haaglanden en Hollands Midden. Het verzorgingsgebied telt 2 miljoen inwoners en negen ziekenhuizen met 11 locaties.

Nederland_TCW 

GHOR_HMGHOR_HL     

  

 

 

 

HM                                                                                  VHR_HL