Traumasymposium

Jaarlijks Traumasymposium

Elk jaar wordt door het Traumacentrum West een symposium georganiseerd voor alle ketenpartners. In een ontspannen sfeer wordt door een vertegenwoordiging van de doelgroep zoveel mogelijk zelf een programma samengesteld over actuele onderwerpen en wordt uitgebreid de mogelijkheid geboden tot informeel netwerken.

Reserveert u alvast de datum voor volgend jaar in uw agenda! Het symposium vindt dan plaats op dinsdag 10 oktober 2017.