TOWN

TOWN

Het Traumacentrum West organiseert het Trauma Overleg West Nederland (TOWN).

Tijdens deze bij- of nascholingsbijeenkomsten wordt een inleidende presentatie gehouden door een “invited speaker” naar aanleiding van een traumatologisch onderwerp. Naar aanleiding van deze presentatie vindt een uitgebreide discussie plaats met de aanwezigen, onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. Tot slot bestaat de mogelijkheid dat deelnemers van dit overleg casuïstiek presenteren voor discussie doeleinden.

De geplande TOWN-bijeenkomsten voor 2017 zijn:
10 januari 2017
14 maart 2017
16 mei 2017
19 september 2017
14 november 2017

Tijd:
19.00 - 21.00 uur

Lokatie:
Hampshire Hotel Babylon
Bezuidenhoutseweg 53
2594 AC Den Haag
(vlak naast station Den Haag-CS)