A World Without Astma (AWWA)

Wat is AWWA?

AWWA is een internationaal consortium gericht op astmapreventie.

Ons uiteindelijke doel is om een wereld zonder astma te creëren.Persbericht 13 december 2017: 
Strijden voor een wereld zonder astma


Astma: een wereldwijd probleem

Astma is nu één van de meest veelvoorkomende ziektes wereldwijd. Dit is echter niet altijd zo geweest. Astma is vooral in de laatste paar decennia toegenomen.


Moderne levensstijl 

De toename in astma is mogelijk te wijten aan veranderingen in onze levensstijl. Hoe verstrekkend deze veranderingen kunnen zijn, blijkt uit het feit dat er nog steeds plaatsen zijn in de wereld waar mensen bijna geen last hebben van astma.
Wat zijn commensalen?

Commensalen zijn ‘goedaardige’ micro-organismen die overal in en om ons zitten in onze (buiten)omgeving. Ze veroorzaken geen ziekten en helpen ons te beschermen tegen schadelijke pathogenen.

Boerderij-, darmbacteriën en wormparasieten als commensalen

Voorbeelden van gunstige ‘commensalen’ zijn boerderij microben (die door de lucht zweven), darmbacteriën en wormparasieten. 
Aanpak

Onze strategie is gericht op het in eren herstellen van deze oorspronkelijke commensalen en inzicht te krijgen hoe de natuurlijke evolutie hierin voorzien heeft. Wij willen daarom een preventieve behandeling ontwikkelen die gebruik maakt van deze commensalen (of delen daarvan). 
Hoe zal onze aanpak een effect op kinderen hebben?

Onze aanpak is erop gericht om zo breed mogelijke therapie in te zetten om zo een grote groep kinderen te kunnen helpen. Niet alle kinderen ontwikkelen dezelfde mate van astma. Een grote groep heeft ‘slechts’ milde klachten of gematigd ernstig en een kleine groep heeft echt hele ernstige klachten. 


Wat gaan wij doen?

Wij gaan onderzoeken in een klinische studie of het drinken van ‘boerderijmelk’ in jonge peuters beschermt tegen astma. Op grond van gen-expressiepatronen bij die kinderen willen we bekijken of we kunnen voorspellen welke kinderen wel of niet baat hebben bij boerderijmelk en juist nog aanvullende maatregelen nodig hebben. Dit kan bijvoorbeeld bewerkstelligt worden door effecten van boerderijstof, moleculen van parasieten of bepaalde metabolieten van darmflora. 


Rol van het LUMC

Het consortium AWWA wordt geleid vanuit het LUMC, waarbij naast de afdeling Parasitologie ook verschillende groepen en expertises betrokken zijn.

Internationale partners

De kracht van dit consortium wordt vooral gevormd door de bundeling van expertises uit binnen en buitenland. Wij zijn er dan ook heel trost op dat een aantal toponderzoekers van wereldfaam zijn aangesloten bij dit consortium en dat wij de handen ineen sluiten om een nieuwe aanpak voor astmapreventie te onderzoeken.

Netherlands Long Fonds

Het consortium A world Without Asthma is het eerste onderzoeksprogramma dat plaats vindt onder Longfonds | Accelerate: een vernieuwend en resultaatgericht internationaal samenwerkingsprogramma.     Filmpjes