Medisch Specialist

Parasitologie is geen zelfstandig klinisch specialisme. De parasitologische diagnostiek wordt in het algemeen verricht in laboratoria voor microbiologie of in klinisch-chemische laboratoria.

De klinische parasitologie behoort tot het takenpakket van de medisch microbioloog. In de opleiding tot medisch microbioloog wordt gedurende een periode van 3 maanden onderwijs geboden in de parasitologie. De invulling hiervan is vrij en wordt in overleg met de kandidaat vastgesteld. Een verplicht onderdeel van de opleiding is deelname aan de PAOG-cursus Medische Parasitologische Diagnostiek.

Dr. L. van Lieshout heeft als parasitoloog zitting in de opleidingscommissie van de afdeling Medische Microbiologie van het Centrum voor Infectieziekten.