Koppeling AIOS aan portefeuillehouder buiten de afdeling

Binnen het ziekenhuis zijn diverse onderwerpen belegd bij portefeuillehouders. 

Wanneer je meer wilt leren over een specifiek onderwerp op ziekenhuis-niveau (bijv. over de onderhandelingen met de zorgverzekeraar), kan een koppeling aan de portefeuillehouder van dit onderwerp een goed idee zijn. Vraag wie deze portefeuillehouder is, bijvoorbeeld binnen het divisie- of MSB-bestuur. Onderzoek of je samen kan werken met deze persoon: in de breedte van zijn portefeuille of op een specifiek onderwerp daarbinnen.

Instapniveau en leerplek: