Academische en Wetenschappelijke Vorming

Wetenschappelijke Vorming van student tot arts - Charlotte den Bakker

Het LUMC beoogt medisch studenten op te leiden tot ‘capable, caring and curious’ (basis)artsen. Één van de hierbij behorende competenties omvat ‘kennis en wetenschap’. Hier valt enerzijds het kritisch kunnen beschouwen van medische literatuur onder, om evidence based care te leveren, en anderzijds het bevorderen en ontwikkelen van wetenschap. Het is daarom relevant om studenten te enthousiasmeren voor wetenschap tijdens de opleiding Geneeskunde. De wetenschapsstage in de masterfase is daarom een groot onderwijsonderdeel, waarin studenten full-time (bio)medisch onderzoek uitvoeren binnen een medisch vakgebied naar keuze.

Dit onderzoekstraject bekijkt of en hoe deze stage bijdraagt aan wetenschappelijke vorming. Hierbij worden korte termijn uitkomsten (o.a. motivatie, perceptie en nieuwsgierigheid) en lange termijn uitkomsten (publicaties en wetenschappelijke vorming in de eerste jaren van de loopbaan) bekeken. Dit onderzoek kan inzicht bieden in de wetenschappelijke vorming door en tijdens verplichte wetenschappelijke stages en daarnaast factoren identificeren die mogelijk de wetenschappelijke vorming tijdens de studie kunnen optimaliseren.

Daarnaast zal dit onderzoekstraject zich uitbreiden naar de wetenschappelijke vorming van (beginnend) artsen. Naast een bepaald wetenschappelijk basis niveau voor elke arts zijn er ook artsen nodig die een wetenschappelijke carrière nastreven. Arts-onderzoekers zijn een belangrijke schakel in de identificatie van wetenschappelijke vraagstukken in de kliniek en vice versa; nieuwe kennis uit onderzoek terugbrengen naar de kliniek (translationeel onderzoek). Echter, ondanks een exponentiële groei in het aantal medische promotietrajecten, waarin artsen worden opgeleid tot arts-onderzoekers, kent het medisch veld een tekort aan arts-onderzoekers. Het is daarom van belang om inzicht te krijgen in motivaties en percepties van verschillende stakeholders ten aanzien van wetenschappelijke vorming. Door de juiste personen wetenschappelijk te profileren kan lange termijn wetenschappelijke betrokkenheid en activiteit worden bewerkstelligt. 

Projectleider: Charlotte den Bakker

Huidig werk

Promoveert sinds juli 2018 bij de onderzoeksgroep van het Onderwijs Expertise Centrum in het LUMC. Onderzoekt de wetenschappelijke stages van medische studenten en de wetenschappelijke vorming in hun verdere loopbaan.

Expertise

Wetenschappelijke vorming, onderzoeksstages, kwantitatief en kwalitatief onderzoek.

Vragen

c.r.den_bakker@lumc.nl

Projectteam

Charlotte den Bakker, AJ de Beaufort, Jacqueline Bustraan, Belinda Ommering, Friedo Dekker