Geneeskunde

Bachelor jaar 3 

Info

Roosters zijn in concept tot 7 dagen voor de uitvoering van het onderwijs. Toelichting op de in roosters gebruikte afkortingen vindt u hier. Instructies voor het koppelen van de iCal link met uw persoonlijke agenda zijn hier te vinden.


(Her)tentamenrooster 
G3
Vraagstukken Kijken, Denken, Doen (G3VKD)
Academische Wetenschappelijke Vorming (G3AWV)
Vraagstukken Voortplanting en Vroege Levensfasen (G3VVV)
Vraagstukken Latere Levensfasen (G3VLL)
Vraagstukken Spoedeisende Zorg (G3VSZ)
Vraagstukken in de Praktijk (G3VP)
Lijnonderwijs G3 (G3)
BWtrack
Zij-instromers