Geneeskunde

Bachelor jaar 1

Info

Roosters zijn in concept tot 7 dagen voor de uitvoering van het onderwijs. Toelichting op de in roosters gebruikte afkortingen vindt u hier. Instructies voor het koppelen van de iCal link met uw persoonlijke agenda zijn hier te vinden.


(Her)tentamenrooster 
G1
Van Start tot Arts (G1SA)
Van Mens tot Cel (G1MC)
Van Cel tot Molecuul (G1CM)
Academische en Wetenschappelijke Vorming (G1AWV)
Van Basis tot Homeostase (G1BH)
Sturing en Stofwisseling (G1St)
Hersenen en Aansturing (G1HA)
Lijnonderwijs G1 (G1)