Farmacie

Master jaar 1

Info

Roosters zijn in concept tot 7 dagen voor de uitvoering van het onderwijs. Toelichting op de in roosters gebruikte afkortingen vindt u hier. Instructies voor het koppelen van de iCal link met uw persoonlijke agenda zijn hier te vinden.


(Her)tentamenrooster 
FA01
Patiënt en Apotheker (FA-PA)
Hart- en Vaatziekten (FA-HVZ)
Ouderen (FA-OUD) 
Infectieziekten en Immunologie (FA-II)
Centraal Zenuwstelsel (FA-CZS1)