Schildklierkanker (schildkliercarcinoom)

Behandeling

De behandeling van schildklierkanker verschilt per persoon. De keuze voor een behandeling is afhankelijk van de grootte van de tumor en van de vraag of de tumor alleen in de schildklier zit of uitgezaaid is naar andere delen van het lichaam. Dankzij de uitgebreide ervaring en expertise van ons multidisciplinaire team kunnen we u maatwerk bieden bij de behandeling.

Welke behandelingen zijn er mogelijk?

De behandeling kan bestaan uit een operatie, een behandeling met radioactief jodium, schildklierhormoontabletten of specifieke medicatie en bestraling.

Operatie

Als de diagnose schildklierkanker vrijwel zeker is, verwijdert de chirurg de gehele schildklier. Soms kan na de punctie niet met zekerheid gezegd worden of de knobbel goed- of kwaadaardig is. In dat geval wordt bij de operatie de helft van de schildklierklier weggenomen: het deel waar de knobbel zich bevindt. De patholoog onderzoekt dit weefsel. Als hij vaststelt dat de tumor kwaadaardig is, is een tweede operatie nodig. Hierbij verwijdert de chirurg ook de andere helft van de schildklier.

De schildklier wordt ook verwijderd als er uitzaaiingen zijn. Als er uitzaaiingen in de hals zijn, neemt de chirurg tegelijk met de schildklier een deel van de lymfeklieren in de hals weg.

Schildklierhormoontabletten

Na de operatie moet u schildklierhormoontabletten slikken. Deze bevatten iets meer hormonen dan de schildklier oorspronkelijk zelf maakte. Dit verkleint de kans dat eventueel achtergebleven kankercellen zich verspreiden.

Hoe lang u deze hogere dosering schildklierhormoon moet gebruiken, verschilt per persoon. Het hangt onder andere af van de grootte van de tumor en de resultaten van de nacontroles.

Radioactief jodium

De meeste patiënten krijgen 4 tot 6 weken na de operatie een behandeling met radioactief jodium. Deze behandeling vernietigt de overgebleven (kwaadaardige) schildkliercellen en maakt het risico dat de ziekte terugkomt zo klein mogelijk.

Schildkliercellen zijn de enige cellen in het lichaam die jodium opnemen. Door het jodium radioactief te maken, ontstaat een heel gerichte methode van bestralen: alleen de cellen die jodium opnemen, ondergaan de radioactieve straling. Om het effect van het radioactief jodium zo groot mogelijk te maken, krijgt u 4 weken voor de start van de behandeling geen vervangend schildklierhormoon meer. De meeste mensen ervaren deze periode zonder schildklierhormonen als erg onprettig. U kunt zich steeds vermoeider gaan voelen, lusteloos en kouwelijk zijn en ook andere klachten hebben. 

De behandeling met radioactief jodium bestaat uit het innemen van een capsule. Vervolgens blijft u 4 tot 5 dagen opgenomen in het ziekenhuis. Daarna moet u 2 tot 3 weken speciale leefregels volgen. Vrijwel direct na de behandeling met radioactief jodium kunt u weer schildklierhormoontabletten gaan slikken. Uw behandelend arts vertelt u wanneer dit is.

Doelgerichte therapie

Een heel klein aantal patiënten krijgt doelgerichte therapie met bestraling of specifieke medicatie die de celdeling van kankercellen remt. Deze behandeling overwegen we alleen als de tumor niet gevoelig is voor radioactief jodium en is uitgezaaid.

Hoe kunt u zich voorbereiden?

  • We zullen u voor, tijdens en na de behandeling zo goed mogelijk begeleiden en voorlichten. Daarnaast is het goed als u zich oriënteert. Bijvoorbeeld als u binnenkort geopereerd wordt of een behandeling met radioactief jodium moet ondergaan. U kunt over de operatie bij schildklierkanker lezen en erover praten met uw familie en vrienden. 
  • Vóór de operatie, de behandeling met radioactief jodium en soms voor de schildklierpunctie, moet u zich aan bepaalde leefregels houden. Soms mag u enkele uren voor de behandeling niets eten, of moet u zich enkele dagen aan een speciaal dieet houden. Sommige medicijnen mag u niet gebruiken. U krijgt hiervoor instructies die passen bij uw persoonlijke situatie.
  • Vragen kunt u altijd stellen in het gesprek met uw behandelaar. Ook als u thuis met vragen zit, kunt u contact met ons opnemen. De polikliniek Endocrinologie is bereikbaar via tel. 071 - 526 35 05 (op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur).

Wat is de prognose?

De meeste mensen met schildklierkanker genezen. Ongeveer 95% van de patiënten is 15 jaar na de diagnose nog in leven. Een klein deel heeft een verhoogd risico dat de tumor terugkomt. De belangrijkste risicofactoren daarvoor zijn de grootte van de tumor en de aanwezigheid van uitzaaiingen ten tijde van de diagnose.

De behandelingen en de controles zijn erop gericht om een nieuwe tumor zo snel mogelijk op te sporen. Zo kunnen we deze adequaat behandelen.

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

In het LUMC zoeken we continu naar betere methoden om schildklierkanker te behandelen. Uw arts vraagt u mogelijk of u mee wilt doen aan een wetenschappelijk onderzoek (clinical trial). U kunt ook zelf aangeven dat u hierin geïnteresseerd bent. Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek is altijd vrijwillig.