Schildklierkanker (schildkliercarcinoom)

Behandeling

De behandeling van schildkliercarcinoom verschilt per patiënt en is afhankelijk van de grootte van de tumor, of de tumor beperkt is tot de schildklier of uitgezaaid is buiten de schildklier. Juist omdat maatwerk zo belangrijk is bij de behandeling, is het goed om te weten dat u bij het LUMC wordt geholpen door een multidisciplinair team met uitgebreide ervaring en expertise.

Welke behandelingen zijn er mogelijk?

De behandeling kan bestaan uit een operatie, een behandeling met radioactief jodium, schildklierhormoontabletten of specifieke medicatie en bestraling.

Operatie

  • Wanneer bij punctie de diagnose schildklierkanker vrijwel zeker is, wordt in de meeste gevallen de gehele schildklier operatief verwijderd. 
  • Wanneer het onderscheid tussen goed- en kwaadaardig niet gemaakt kan worden na punctie(s), wordt meestal alleen de helft van de schildklier weggenomen waarin de knobbel zich bevindt. Wanneer de patholoog vervolgens vaststelt dat de knobbel toch een kwaadaardig gezwel betreft, is in veel gevallen een tweede operatie nodig. Hierbij wordt dan alsnog de andere helft van de schildklier verwijderd.
  • Ook wanneer bij diagnose al sprake is van uitzaaiingen, wordt de schildklier verwijderd. Wanneer de uitzaaiingen zich in de hals bevinden wordt dit bijna altijd gecombineerd met een verwijdering van een deel van de lymfklieren in de hals.

Radioactief jodium

Ongeveer 6 weken na de operatie volgt bij veruit de meeste patiënten een behandeling met radioactief jodium om resterende (kwaadaardige) schildkliercellen te vernietigen en op deze manier het risico dat de ziekte terugkomt zo klein mogelijk te maken. Schildkliercellen zijn de enige cellen in het lichaam die jodium opnemen. Door het jodium radioactief te maken, ontstaat een heel gerichte methode van bestralen, namelijk alleen die cellen worden bestraald die jodium opnemen. Om het effect van radioactief jodium zo groot mogelijk te maken krijgt de patiënt de operatie nog geen vervangend schildklierhormoon. De periode zonder schildklierhormonen wordt door de meeste patiënten als erg onprettig ervaren: ze zijn toenemend moe, lusteloos, kouwelijk zijn en kunnen ook andere klachten hebben. De behandeling met radioactief jodium bestaat uit het innemen van een capsule gevolgd door een opname van 4-5 dagen. Daarna moeten nog 2-3 weken speciale leefregels gevolgd worden. Vrijwel direct na de behandeling met radioactief jodium wordt gestart met schildklierhormoon vervanging. U wordt daarover door uw arts ingelicht.

Wanneer na de eerste radioactief jodium behandeling blijkt dat er geen aanwijzingen meer zijn voor kanker, dan wordt u gecontroleerd door middel halfjaarlijkse metingen van het thyreoglobuline in het bloed. Het thyreoglobuline is een gevoelige maat voor aanwezigheid schildklierkanker. Wanneer het thyreoglobuline in het bloed stijgt, wordt verder onderzoek gedaan. 

Schildklierhormoontabletten 

Na de operatie wordt u met een iets hogere hoeveelheid schildklierhormoon behandeld, dan die uw schildklier oorspronkelijk zelf maakte. De reden is dat dit minder kans geeft op uitgroei van eventueel achtergebleven schildklierkankercellen. 

Hoe lang u deze hogere dosering schildklierhormoon moet gebruiken hangt onder anderen af van de uitgebreidheid van de tumor en de resultaten van de nacontroles. Doelgerichte therapie met specifieke medicatie en bestraling

Het ondergaan van doelgerichte therapie met specifieke remmers  en/ of  bestraling is maar zelden noodzakelijk. Een behandeling met doelgerichte therapie of bestraling wordt slechts overwogen als de tumor niet meer gevoelig is voor behandeling met radioactief jodium, en is uitgezaaid

Hoe kunt u zich voorbereiden?

We zullen u voor, tijdens en na een behandeling zo goed mogelijk begeleiden en voorlichten. Daarnaast is het goed als u zich oriënteert. Bijvoorbeeld als u binnenkort geopereerd wordt. U kunt over schildkliercarcinoom lezen en erover praten met uw familie en vrienden. Informatie over de operatie is te vinden in de folder Schildklier operatie.

Voor de operatie en radioactief jodiumbehandeling (en soms de schildklierpunctie) zijn specifieke voorbereidingen nodig ten aanzien van uw dieet en medicatie. Zo mag u soms enkele uren niets eten of moet u enkele dagen een speciaal dieet aanhouden. Sommige medicijnen mag u niet gebruiken. Hierover krijgt u speciale aan u aangepaste instructies.

Vragen kunt u altijd stellen in het gesprek met uw behandelaar of de casemanager (verpleegkundig specialist). Verder kunt u altijd contact tussendoor opnemen als er thuis toch nog vragen boven komen. De polikliniek Interne Geneeskunde/Endocrinologie is bereikbaar via tel. 071 – 526 35 05 (op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur. Daarnaast kunt u voor niet urgente vragen een email sturen naar schildklier@lumc.nl. Wij zullen u vragen binnen 3 werkdagen beantwoorden.

Wat is de prognose?

De meeste patiënten met schildklierkanker genezen. Ongeveer 95% van de patiënten is na 15 jaar nog in leven. Er zijn patiënten met een verhoogd risico op terugkeer van de tumor. De belangrijkste factor is daarbij de grootte van de tumor maar ook of er al uitzaaiingen waren ten tijde van de eerste diagnose. De eerste behandelingen, maar ook de controles zijn erop gericht om een eventueel terugkerende tumor zo snel mogelijk op te sporen zodat deze adequaat behandeld kan worden. 

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

In het LUMC zoeken we continu naar betere methoden om schildkliercarcinoom te behandelen. Uw arts vraagt u mogelijk of u mee wilt doen aan een wetenschappelijk onderzoek (clinical trial). U kunt het ook zelf aangeven als u hier in geïnteresseerd bent.

Studies die op dit moment patiënten includeren staan vermeld onder het tabje ‘research’.