Longkanker

Behandeling

Als bij u longkanker is vastgesteld, dan krijgt u bij ons een behandeling op maat. Welke behandeling voor u het beste is, hangt af van de vorm en het stadium van de ziekte. Ook uw leeftijd en conditie spelen een rol.

Overleg tussen patiënt en arts

Artsen met verschillende specialisaties werken samen om tot een optimaal behandelplan te komen. De afwegingen die we daarbij maken, bespreken we met u. U bent zelf bij de keuze voor een behandeling betrokken. Een behandeling voor longkanker kan ingrijpend zijn. Daarom starten we de behandeling alleen als u erachter staat.

Welke behandelingen zijn er?

De keuze voor een behandeling is onder meer afhankelijk van de vorm van longkanker die u heeft (niet-kleincellig, kleincellig, mesothelioom) en het stadium van de ziekte. Het stadium van de ziekte geeft aan hoe ver de kanker zich in het lichaam heeft uitgebreid. De arts stel het stadium van de ziekte vast door te kijken naar:

 • de plaats en de grootte van de tumor
 • of en hoe ver de tumor is doorgegroeid in het weefsel eromheen
 • of er uitzaaiingen zijn in de lymfeklieren
 • of er uitzaaiingen zijn ergens anders in het lichaam.

Hieronder staan de meest voorkomende behandelingen bij de verschillende vormen van longkanker. Vaak bestaat de behandeling uit een combinatie van behandelmethoden. U krijgt dan bijvoorbeeld gelijktijdig chemotherapie en radiotherapie, of chemotherapie voor of na een operatie.

Niet-kleincellige longkanker

 • Operatie
 • Radiotherapie
 • Chemotherapie
 • Endobronchiale therapie
 • Immunotherapie

Kleincellige longkanker

 • Radiotherapie
 • Chemotherapie
 • Endobronchiale therapie

Mesothelioom

 • Chemotherapie

Hieronder lichten we de verschillende behandelopties verder toe. Ook wordt uitgelegd wat de risico’s zijn. Het is slecht te voorspellen van welke bijwerkingen in uw persoonlijke situatie sprake zal zijn. Uw arts zal steeds uitgebreid met u bespreken wat u kunt verwachten en wat er aan eventuele bijwerkingen gedaan kan worden. De kans op bijwerkingen is groter als behandelmethoden gecombineerd worden.

Operatie

Tijdens de operatie verwijdert de thoraxchirug een deel van de long (lobectomie/segmentresectie/wigresectie) of een hele long (pneumonectomie). Ook een deel van het omliggende weefsel wordt weggenomen. Dit gebeurt omdat tijdens de operatie niet te zien is of het weefsel net naast het tumorgebied vrij van kankercellen is. Een patholoog onderzoekt de tumor en de randen van het weggenomen weefsel en lymfeklieren op de aanwezigheid van kankercellen. De uitslag hiervan geeft belangrijke informatie over het stadium van de ziekte en bepaalt mede of verdere behandeling noodzakelijk is.

De meest voorkomende bijwerking van een operatie is dat uw conditie vermindert en dat uw ademhaling in sommige gevallen moeizamer gaat.

Radiotherapie

Patient onder de deeltjesversnellerBij radiotherapie behandelt de radiotherapeut de tumor met röntgenstraling. Het doel is de kankercellen te vernietigen en tegelijk gezonde cellen zo veel mogelijk te sparen. Bestraling is een plaatselijke behandeling: alleen het deel van uw lichaam waar de tumor zit, wordt bestraald.

Bestraling van de longen kan een branderig of pijnlijk gevoel geven achter het borstbeen, bij het doorslikken van voedsel. Dit komt omdat de slokdarm vaak in het bestraalde gebied ligt. Soms ontstaat als gevolg van bestralingen een bestralingslongontsteking. Deze kan tot 12 maanden na het beëindigen van de behandeling optreden.

Chemotherapie

Chemotherapie is een behandeling met medicijnen (cytostatica). Deze medicijnen doden kankercellen of remmen de celdeling. De medicijnen worden meestal via een infuus volgens een bepaald schema toegediend: een cytostaticakuur. Dit betekent dat u een periode medicijnen krijgt en een periode niet.

Chemotherapie tast naast kankercellen ook gezonde cellen aan. Daardoor kunnen bijwerkingen optreden als diarree, misselijkheid en overgeven, een geïrriteerd slijmvlies in de mond en keel, daling van het aantal witte bloedcellen en daardoor meer kans op infecties, haaruitval, minder eetlust en vermoeidheid.

Endobronchiale therapie

Met deze behandeling kan een tumor die in de luchtwegen groeit met kijkinstrumenten worden verwijderd. De chirurg kan ook een stent plaatsen om een vernauwing van de luchtwegen te voorkomen of op te heffen. De behandeling vindt plaats onder narcose.

Doelgerichte therapie

Een klein aantal patiënten krijgt doelgerichte therapie. Het gaat om patiënten bij wie een mutatie in het DNA van de tumorcellen is gevonden. Doelgerichte therapie bestaat uit een behandeling met medicijnen die de celdeling van kankercellen remt of kankercellen doodt. Doelgerichte therapie brengt minder schade toe aan gezonde cellen dan gewone chemotherapie.

Immunotherapie

Immunotherapie bestaat uit medicijnen die het natuurlijke afweersysteem van het lichaam stimuleren om kankercellen op te ruimen. De behandeling is bedoeld voor patiënten die ongeneeslijk ziek zijn, als aanvulling op chemotherapie. Bij een deel van de patiënten kan immunotherapie de ziekte een tijd lang afremmen of tot stilstand brengen.

Hoe kunt u zich voorbereiden?

De diagnose longkanker en de behandeling kunnen ingrijpend zijn. Daarom is het goed als u zich oriënteert. U kunt over de aandoening lezen en praten met familie of vrienden.

Vragen kunt u altijd stellen in het gesprek met uw behandelaar of telefonisch door te bellen naar de polikliniek Longziekten, telefoonnummer: 071-5263742 (dagelijks bereikbaar van 8.30-12.00 uur).

Wat is de prognose bij longkanker?

Bij longkanker is moeilijk te bepalen of iemand echt genezen is. Ook na een behandeling die gericht is op genezing, kan de ziekte terugkomen. Als de ziekte terugkomt, is dat meestal binnen 5 jaar. Als genezing niet mogelijk is, kan de ziekte soms een periode tot staan gebracht worden. De lengte van die periode is vooral afhankelijk van de uitgebreidheid van de ziekte.

De kans op genezing verschilt van patiënt tot patiënt. Omdat longkanker vaak wordt vastgesteld op het moment dat de ziekte zich al heeft verspreid, is het genezingspercentage laag. De prognose voor een groep patiënten is echter niet zomaar naar uw eigen situatie te vertalen. Wat u voor de toekomst kunt verwachten, kunt u het beste met uw arts bespreken.

De vooruitzichten voor een patiënt met mesothelioom zijn slecht. Genezing of langdurige overleving is eigenlijk niet mogelijk. Ons team van zorgverleners doet wel alles om de klachten die met mesothelioom gepaard gaan te remmen, te verminderen of te voorkomen. Het doel daarvan is dat de kwaliteit van leven van de patiënt verbetert. Dit heet een palliatieve behandeling.

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

Het LUMC doet wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling van longkanker. Afhankelijk van uw situatie kunt u gevraagd worden om hier aan mee te doen.

Daarnaast kan het zijn dat reguliere medicijnen bij u onvoldoende werken en dat u in aanmerking komt voor een experimenteel geneesmiddel. Uw arts zal u hier in dit geval uitgebreid over informeren.