Werken bij

Hebt u interesse in een functie op de Neonatologie?

Met de volgende informatie willen we u een eerste indruk geven over onze afdeling.

Dit kan u helpen u een beter beeld te vormen over de afdeling, de organisatie en de werkzaamheden op de Neonatologie.

Kijk bij de hoofdpagina van het LUMC op de pagina Werken bij  voor de beschikbare vacatures en meer informatie over solliciteren bij het LUMC.

Organisatie Neonatologie

De afdeling is verdeeld in drie units: twee intensive care units en een high care unit. Afhankelijk van de conditie van het kind volgt opname op één van de units.

In iedere dienst werk je met een team van verpleegkundigen verdeeld over de drie units, de verdeling is afhankelijk van het patiëntenbestand en de kwantitatieve en/of kwalitatieve personele bezetting. Aan het begin van iedere dienst wordt de zorgvraag voor die dienst per unit geschat en verdeeld onder de verpleegkundigen. Bij het toewijzen van de kinderen streven wij naar een zo groot mogelijke continuïteit in zorg en begeleiding aan de ouders. Dit proberen we te bereiken door zoveel mogelijk dezelfde verpleegkundige voor een kind te laten zorgen en twee vaste verpleegkundigen aan te stellen per patiënt.

Het Perinatologisch Centrum

Aangezien het belangrijk is om het bij de geboorte bedreigde kind zo snel mogelijk adequate hulp te bieden is hier tijdens de bouw van het ziekenhuis rekening meegehouden. De afdeling Neonatologie ligt naast de Verloscentrum. Het Verloscentrum is gespecialiseerd in de opvang van moeders met een dreigende vroeggeboorte en/of een anderszins een bedreigde zwangerschap. Er is dagelijks contact tussen de medische en verpleegkundige staf van de afdelingen om goed op de hoogte te zijn van vraag en aanbod. De afdeling Neonatologie en het Verloscentrum vorm samen een Perinatologisch Centrum. De medium care van de Neonatologie is sinds september 2006 op de afdeling verloskunde gevestigd.

De patiëntenpopulatie

In Nederland is er voor gekozen om de neonatale intensive care te centreren in 10 centra.

Bij voorkeur vindt de geboorte plaats in het centrum waar het kind opgenomen kan worden. Zo niet, dan wordt er contact opgenomen met de andere centra voor overplaatsing. Het vervoer wordt dan geregeld door het verwijzende centrum. Als een pasgeborene in een lokaal ziekenhuis in onze regio wordt geboren en intensive care nodig heeft, dan wordt deze door een van de neonatologen met de babylance, een gespecialiseerd vervoer voor zieke pasgeborenen, opgehaald en naar het LUMC vervoerd.

De Neonatologie van het LUMC staat voor een actieve behandeling van pasgeborenen met een zwangerschapsduur vanaf 24 weken en onderschrijft de recent gepubliceerde richtlijn “Perinataal beleid bij extreme vroeggeboorte”.

Onze Visie

De medewerkers van de Neonatologie van het LUMC streven samen met de ouders naar excellente intensieve zorg voor zieke pasgeborenen met een goede balans van patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs en in een sfeer van openheid, betrouwbaarheid en betrokkenheid.

 • Werken we nauw samen met de afdeling verloskunde en de afdeling kindergeneeskunde als centraal onderdeel van perinatale ketenzorg.
 • Ligt ons focus in de zorg op het welzijn van kind en ouders en is goede communicatie met een actieve participatie van de ouders in de zorg voor hun zieke kind voor ons uitermate belangrijk.
 • Streven we ernaar de neonatale intensive care behoefte van onze regio volledig te dekken.
 • Vervoeren we beademde pasgeborenen uit de regio naar ons centrum voor geavanceerde behandeling.
 • Werken we nauw samen met de post- IC/HC centra in het Juliana Kinderziekenhuis (onderdeel van het Hagaziekenhuis) in Den Haag en het Reinier de Graaf Ziekenhuis in Delft voor de zorg van pasgeborenen na de intensive care fase.
 • Onderhouden we intensief contact met de verwijzende obstetrici en kinderartsen om de opnameduur in het centrum te reduceren en snelle terugplaatsing naar de lokale ziekenhuizen te bevorderen.
 • Wordt nauw samengewerkt met de kindercardiologen om pasgeborenen met aangeboren hartafwijkingen optimaal op te vangen en voor te bereiden op hartchirurgie.
 • Wordt nauw samengewerkt met de kinderfysiotherapie, kinderpsychologen, kinderneurologen en kinderrevalidatie om pasgeborenen met een (mogelijke) handicap optimaal te begeleiden.
 • Worden ethische vragen multidisciplinair besproken in het moreel beraad.
 • Hebben we een actief veiligheidsbeleid en complicatieregistratie.
 • Zien we ontslagen pasgeborenen terug voor specialistische follow-up.
 • Werken we zoveel mogelijk met evidence-based medische en verpleegkundige protocollen.
 • Participeren we in de Landelijke Perinatale Registratie (LNR) en regionale perinatale audits.
 • Verrichten we wetenschappelijk onderzoek om de zorg voor pasgeborenen op een hoger plan te brengen.
 • Geven we onderwijs aan medische studenten, arts-assistenten, kinderartsen in opleiding tot neonatoloog en Intensive Care- en High Care-Neonatologie verpleegkundigen en verzorgen we bij- en nascholing voor kinderartsen, kinderarts-neonatologen en verpleegkundigen uit de regio.