Afspraken op de (poli)kliniek

Tijdens uw behandeling is de kans groot dat u regelmatig in het LUMC komt voor afspraken. Die afspraken kunnen op verschillende locaties van de afdeling Medische Oncologie zijn.

Uw eerste afspraak na verwijzing vindt plaats op de polikliniek. Na uw eerste gesprek met een internist-oncoloog worden meestal vervolgafspraken gemaakt op de polikliniek en voor de dagbehandeling of kliniek.

Dagbehandeling

Toedienen van medicatie via infuusOp de dagbehandeling vinden behandelingen plaats waarvoor een korte opname in het ziekenhuis nodig is. Op deze afdeling werken gespecialiseerde verpleegkundigen. Verrichtingen die op deze afdeling plaatsvinden zijn onder meer het toedienen van medicijnen zoals chemotherapie, doelgerichte therapie en immuuntherapie, maar ook bloedtransfusies en het draineren van buikvocht (ascites drainage).

De dagbehandeling is een afdeling waar sommige patiënten maar kort behandeld hoeven te worden en anderen enkele uren moeten blijven. Dit is afhankelijk van het type infuus of de ingreep. U mag een familielid of kennis meebrengen (max. 2 bezoekers per patiënt). De behandeling op deze afdeling kan opeenvolgend aan een afspraak met de arts plaatsvinden, maar soms het is ook mogelijk dat u rechtstreeks van huis komt, omdat de afspraak met de arts op een eerder moment al heeft plaatsgevonden.

Op deze afdeling zijn gespecialiseerde verpleegkundigen werkzaam en verpleegkundigen in opleiding. Zij kunnen zo nodig extra voorlichting over de behandeling geven of antwoord op praktische vragen. Bij medische problemen vindt overleg met de arts plaats.

Kliniek

Soms is voor de behandeling een opname langer dan een dag noodzakelijk. Een opname kan noodzakelijk zijn omdat:

  • de behandeling met chemotherapie gedurende enkele dagen achtereen plaatsvindt;
  • behandeling nodig is van symptomen ten gevolge van de ziekte, waarbij medicatie of een andere interventie nodig is om de klachten te verminderen; 
  • er behandeling nodig is van complicaties ten gevolge van de behandeling met chemotherapie, doelgerichte therapie of immuuntherapie.

In geval van een ongeplande opname, wordt u meestal eerst opgenomen op de Acute Opname Afdeling (AOA) van het LUMC. Afhankelijk van de ernst en aard van de opnamereden, wordt bepaald waar de best passende zorg verder gegeven kan worden.

Tijdens de opname op de afdeling wordt de dagelijkse medische zorg door de zaalarts gecoördineerd. De zaalarts werkt onder supervisie van een staflid medische oncologie. Uiteraard blijft de poliklinisch hoofdbehandelaar nauw betrokken bij de medische zorg.

Locatiegegevens

De dagbehandeling en kliniek medische oncologie bevinden zich op:

  • C11-Q, routenummer: 266
  • Bezoektijden kliniek: 14.30 -20.00 uur

Patiëntenzorg en opleiding

Het LUMC is naast een ziekenhuis ook een opleidingsinstituut. Dat kunt u als patiënt merken tijdens de zorg die u bij ons krijgt. Mogelijk zijn er coassistenten en/of artsen in opleiding aanwezig gedurende uw afspraken. Mocht u dit niet willen, dan kunt u dit natuurlijk altijd aangeven.