Nieuwsarchief

(09/03/2017) Biofarmaceutische Wetenschappen in Leiden stijgt naar plek 17 in QS Ranking

Het Leidse farmacie- en farmacologieonderzoek stijgt dit jaar naar de 17e plaats op de QS World University Rankings by Subject. Net als vorig jaar wordt het Leiden Academic Centre for Drug Research (LACDR) daarmee beoordeeld als beste van Nederland in zijn vakgebied.In 2016 stond het Leidse farmacie- en farmacologieonderzoek nog op plaats 21 van de wereld, aldus de QS Ranking. Deze beoordeelt jaarlijks topuniversiteiten op 46 vakgebieden. De scores zijn gebaseerd op academische reputatie, reputatie als werkgever en onderzoeksimpact. Onderzoeksbureau QS brengt de rangschikking als hulpmiddel voor internationale studenten om instellingen met elkaar te kunnen vergelijken.Ook op de vakgebieden biologie en natuurkunde & sterrenkunde hoort het Leidse onderzoek volgens de QS Ranking wereldwijd tot de top-100. De W&N-vakgebieden zijn bij QS gegroepeerd in twee subject areas. Natural Sciences staat wereldwijd gezien op plaats 155 en Life Sciences & Medicine, waarin ook psychologie en disciplines van LUMC vertegenwoordigd zijn, haalt zelfs plaats 71. (14/09/2016) Nieuwe master Farmacie is begonnen

Met een feestelijk symposium is maandag 12 september de nieuwe master Farmacie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en de Universiteit Leiden (Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen, Leiden Academic Centre for Drug Research (LACDR)) officieel van start gegaan. De eerste lichting studenten gaat al snel de apotheek in om het vak in de praktijk te leren.
Lees meer …


(26/05/2016) Leidse masteropleiding Farmacie van start in september 2016

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en de Universiteit Leiden (Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen) bieden vanaf september 2016 de masteropleiding Farmacie aan. De NVAO heeft deze week de masteropleiding geaccrediteerd, waardoor de opleiding kan starten.
Lees meer op de website van de Universiteit Leiden

(26/05/2016) Groen licht voor Leidse Master Farmacie

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en de Universiteit Leiden (Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen) starten in september met een masteropleiding Farmacie. De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft deze week haar goedkeuring gegeven.
Lees meer in het Pharmaceutisch weekblad

(18/02/2016) Twee prestigieuze prijzen uitgereikt tijdens Leiden Pharma Science Symposium

Tijdens het Leiden Pharma Science Symposium, gehouden op 18 februari 2016, werden twee prestigieuze prijzen uitgereikt:
  • De S.E. de Jongh-prijs 2016 aan Juliët van Dormolen. Juliët heeft geneeskunde gestudeerd en een belangrijke onderzoeksbijdrage geleverd, die heeft geleid tot het artikel "Aberrant CYP2D6 metabolizes phenotypes do not show increased frequency in patients undergoing ECT after antidepressant therapy". Dit artikel is gepubliceerd in het peer reviewed tijdschrift Pharmacogenetics and Genomics. Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met Dr. Martijn van Noorden van de afdeling Psychiatrie en Dr. Hooman Mirzakhani, Harvard Medical School, Boston, VS.
  • De Molecule to Man-prijs 2016 aan ziekenhuisapotheker Dr. Maarten Zandvliet, voor zijn werk aan het onderzoeksproject Leiden Personalized Cancer Immunotherapy: molecular design of mutanome-based vaccines for individual patients.  Het project, gecoördineerd door Dr. Maarten Zandvliet, werd verkozen uit 23 ingediende projectvoorstellen.  Het LUMC verstuurde hierover een nieuwsbericht met de passende titel “Op weg naar kankervaccins op maat”.
    De Molecule to Man Award van de Universiteit Leiden en het LUMC bestaat uit een subsidie van 650.000 euro. De afdelingen Klinische Farmacie en Toxicologie, Pathologie, Immunohematologie en Medische Oncologie van het LUMC werken samen met onderzoekers van de instituten LIC en LACDR van de Universiteit Leiden en de Leidse bedrijven InnoSer, 2-BBB Medicines BV en ISA Pharmaceuticals BV. 

(29/04/2015) Universiteit Leiden op de 9e plaats van de QS World University Rankings voor het gebied Pharmacy and Pharmacology 

Universiteit Leiden scoort 9e plaats in QS World University Rankings. Bio Farmaceutische Wetenschappen heeft een overall score van 89.9, wat goed is voor de 9e plaats wereldwijd, de 6e plaats binnen Europa en de 1e plaats in Nederland. 


(11/03/2015) "Prof. S.E. de Jongh prijs" uitgereikt aan studente Stacey Bonafacio

Studente Stacey Bonafacio heeft uit handen van Prof. Guchelaar de "Prof. S.E. de Jongh prijs" gekregen voor het farmacologische project dat ze uitvoerde bij het LUMC. Zij onderzocht de effecten van statinegebruik op de bloedstolling bij patiënten die vitamine-K-antagonisten slikken (antistollingsmedicatie). Daarbij werd ze begeleid door dr. Willem Lijfering (Klinische Epidemiologie). 
(04/03/2015) Presidential training award voor Meta Diekstra

LUMC apotheker Mw. Diekstra wint prijs op ASCPT congres met poster over farmacogenetica bij behandeling niercelcarcinoom met sunitinib.

(16/02/2015) DNA-paspoort in het nieuws

DNA-paspoort kan hoop ellende voorkomen

(16/12/2014) Aankondiging symposium L.P.S.V. „Aesculapius"

Op dinsdagmorgen 16 december vindt het wetenschappelijk symposium ter ere van de Dies Natalis der L.P.S.V. „Aesculapius” plaats in de Gorlaeuslaboratoria te Leiden.
Dit jaar zal dit veelzijdige symposium de titel “Modification in Modern Medicine” dragen, waarbij er gesproken wordt over hoe “modificatie” toegepast is in drie verschillende thema’s: In vivo Imaging, Stamceltherapie en Diabetes. Elk onderwerp wordt door twee sprekers van verschillende kanten belicht. De dag zal geleid worden door Prof. Dr. Zwaginga, Professor in de Hematologie. Sprekers zijn o.a. Dr. F. van Leeuwen, Prof. Dr. M. Post en Prof. Dr. B. Roep.  
Er worden voor openbare apothekers 6 accreditatieuren en voor ziekenhuisapothekers 5 accreditatieuren vrijgegeven bij deelname.
Voor meer informatie en inschrijving: bestuur@aesculapius.nl.

(15/10/2014) S.E. de Jong-prijs 2015

Tot 15 december 2014 is het mogelijk kandidaten voor te dragen voor de S.E. de Jong-prijs 2015 (voor een werkstuk op het gebied van farmacologie).
Wie komen in aanmerking?Leidse studenten in de afstudeerfase van Biofarmaceutische Wetenschappen, Biomedische Wetenschappen, Geneeskunde en Biologie Informatie over mogelijkheid tot voordragen van kandidatenMeer informatie 


(06/05/2014) Mirjam Rommers bevorderd tot Doctor

LUMC ziekenhuisapotheker Mirjam Rommers heeft haar proefschrift "Clinical rules in hospital pharmacy practice to prevent adverse drug events" succesvol verdedigd en is bevorderd tot Doctor!

(10/03/14) Hoge waardering gekregen in de QS World University Rankings

De Leidse Universiteit en het LUMC hebben een hoge waardering gekregen voor het vakgebied farmacie in de QS World University Rankings. Dat instituut onderzoekt elk jaar de kwaliteit van het onderzoek en de opleidingen aan universiteiten over de hele wereld op een groot aantal terreinen.

(28/02/14) Nieuw geneesmiddel in productie: fluorescente beelden wijzen chirurg de weg

Een van de speerpunten van de sectie Bereidingen van de afdeling Klinische Farmacie en Toxicologie is de ontwikkeling en productie van nieuwe tumorspecifieke moleculen, gekoppeld aan een label waarmee tumorweefsel exact in beeld gebracht kan worden. Tijdens een operatie kunnen fluorescente labels met een speciale camera door de chirurg gezien worden. Kleine restjes tumorweefsel kunnen op die manier veel nauwkeuriger worden verwijderd, waardoor de kans op terugkeer van de tumor kleiner wordt. De fluorescente middelen die geproduceerd worden op het laboratorium voor chemische synthese binnen de GMP faciliteit kunnen toegepast worden in gezonde vrijwilligers en patiënten. Op dit moment wordt gewerkt aan de productie van een veelbelovend middel, waarmee zowel tumoren als urineleiders zichtbaar gemaakt kunnen worden, zie hier informatie over de meest recente bevindingen. Deze samenwerking tussen de afdelingen Heelkunde, Radiologie, en Klinische Farmacie en Toxicologie, en ook buiten het LUMC met het Harvard Center for Molecular Imaging en het CHDR passen uitstekend binnen de LUMC profileringsgebieden Cancer Pathogenesis and Therapy en Biomedical Imaging.

05/11/13: Jesse Swen wint Opwijrda prijs

Apotheker dr. Jesse Swen is de winnaar van de Opwijrda-prijs 2012. De Opwijrda-prijs wordt jaarlijks toegekend voor het beste artikel dat in het voorgaande jaar is gepubliceerd in het Pharmaceutisch Weekblad Wetenschappelijk Platform.

Het bekroonde artikel beschrijft op een heel toegankelijke wijze een interessant, wetenschappelijk origineel en goed onderbouwd onderzoek binnen een voor de apothekers zeer relevante patiëntengroep. Bij 207 eerstelijnspatiënten met diabetes mellitus type 2 die sulfonylureumderivaten gebruiken, bepaalden Swen e.a. op basis van risicoallelen voor diabetes mellitus type 2 een genetische risicoscore voor de individuele patiënt.

Deze risicoscore bleek gerelateerd aan het bereiken van een stabiele instelling op een sulfonylureumderivaat. Deze benadering zou zorgverleners in staat kunnen stellen op voorhand in te schatten wat de kans is op een succesvolle behandeling van diabetes mellitus type 2 met deze middelen.

Het onderzoek draagt ertoe bij de therapie van diabetes mellitus type 2 met sulfonylureumderivaten beter toe te spitsen op de individuele patiënt oftewel therapie op maat in plaats van one size fits all. Hiermee wordt de apotheker ondersteund in het invulling geven aan zijn toegevoegde waarde als geneesmiddeldeskundige bij uitstek.

De Opwijrda-prijs is genoemd naar apotheker R.J. Opwijrda uit Nijmegen, die in 1864 het Pharmaceutisch Weekblad oprichtte en ruim 25 jaar hoofdredacteur was. De prijs werd ingesteld in 1989, toen het PW 125 jaar bestond. In 2000 hield de Commissie van Redactie op te bestaan en is de prijs niet meer toegekend. Toen in 2007 het PW Wetenschappelijk Platform tot stand kwam, besloot de Redactieraad ook de Opwijrda-prijs weer te gaan uitreiken.

De beoordeling van kandidaatartikelen gebeurt sindsdien met vijfpuntsschalen voor wetenschappelijke kwaliteit, originaliteit, actualiteit, bijdrage aan de meningsvorming, validiteit van de conclusies en bijdrage aan de beroepsontwikkeling. In principe is de prijs bedoeld voor de eerste auteur van het winnende artikel.
 

14/10/13: Bestelwijze van geneesmiddelen veranderd

Het is nu mogelijk om on-line geneesmiddelen te bestellen bij de ziekenhuisapotheek van het LUMC. Hiermee proberen we u nog beter van dienst te zijn. Zie voor meer informatie onze vernieuwde webpagina.

2/10/2013: Promotie Dr. Vincent Dezentjé

Tamoxifen is een veelgebruikt anti-hormonaal medicijn tegen borstkanker. Toch is bij ongeveer de helft van de patiënten met uitgezaaide borstkanker tamoxifen om onduidelijke redenen niet effectief. Wetenschappers zijn daarom hard op zoek naar factoren die kunnen voorspellen welke patiënt wel en wie geen baat heeft bij deze behandeling. In zijn promotieonderzoek aan de universiteit Leiden onderzocht Dr. Vincent Dezentjé of de mate van activatie van tamoxifen in het lichaam door omzetting naar de stof endoxifen, voorspellend zou zijn voor een goed effect van tamoxifen. Tamoxifen werkt mogelijk minder goed bij patiënten met bepaalde mutaties in het DNA, die zorgen voor een lagere hoeveelheid endoxifen in het bloed of een slechtere binding van het medicijn aan de tumorcel. In de toekomst zal misschien endoxifen in het bloed gemeten moeten worden om er zekerder van te zijn dat patiënten niet voor niets tamoxifen slikken. Door behandeling van vroegstadium borstkanker met tamoxifen wordt het aantal sterftegevallen momenteel met ongeveer een derde verminderd. Met behulp van de resultaten van deze onderzoeken zal mogelijk tamoxifen nog gerichter en met de juiste dosis aan patiënten gegeven kunnen worden. Daarnaast toonde Dezentjé aan dat het van groot belang is dat patiënten niet vergeten om dagelijks hun tablet tamoxifen in te nemen (dit gebeurt in de praktijk namelijk vaak), omdat ook dat leidt tot een betere werkzaamheid.

24/09/2013: GMP fabrikantenvergunning verlengd

Op 24 september heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg bij onze afdeling een reguliere GMP inspectie uitgevoerd. De inspectie is uitstekend verlopen en de GMP fabrikantenvergunning is wederom verlengd. Er waren geen kritische of belangrijke tekortkomingen, dat is een uitzonderlijk goed resultaat!  We zijn uiteraard erg blij met het resultaat maar vooral verheugd over de opmerking dat de medewerkers van KFT zich kenmerken door een grote betrokkenheid en deskundigheid.

22/03/2013: Opening ziekenhuisapotheek druk bezocht

Op 13 april is de nieuwe ziekenhuisapotheek geopend door de decaan tijdens een druk bezocht symposium. De decaan noemde de nieuwe apotheek een parel op de kroon van het LUMC. Onderwerp van het symposium was de rol die een ziekenhuisapotheek speelt bij de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. Hierbij werd opgemerkt dat de bouw van een nieuwe bereidingsfaciliteit voor geneesmiddelen in een academisch ziekenhuis een belangrijke trendbreuk vormt met de algehele trend tot outsourcing. Ook hield culinair journalist Onno Kleyn (Volkskrant) een watertandend verhaal over het geheim van een goed recept. Zaterdag was de ziekenhuisapotheek toegankelijk voor familieleden: bijna 250 belangstellenden hebben de apotheek bezocht, werden rondgeleid en deden mee aan de activiteiten zoals tubes vullen, lab-proefjes, gingen op de foto in een bereidingspak en luchtkussen-springen.
opening ziekenhuisapotheek opening ziekenhuisapotheek opening ziekenhuisapotheek
 

28/03/2013: Jason D. Morrow Award en Presidential Trainee Award voor ziekenhuisapotheker Drs. Marloes ten Brink (LUMC)


Drs. Marloes ten Brink met 2 prijzen

Tijdens de Annual Meeting 2013 van de American Society for Clinical Pharmacology and Therapeutics heeft ziekenhuisapotheker uit het LUMC Marloes ten Brink twee awards gewonnen, de Jason D. Morrow Trainee Award en de Presidential Trainee Award. Beide awards waren ter erkenning van haar abstract als Trainee met de titel: “Exploratory analysis of 1,936 SNPs in 225 ADME genes for association with busulfan clearance in hematopoietic stem cell recipients.

Dit abstract maakt deel uit van haar promotieonderzoek waarbij farmacogenetica en farmacokinetiek worden toegepast om de therapie rondom stamcel transplantaties te verbeteren.

12/03/2012: Cicero: Ziekenhuisapotheek verhuisd

Artikel in Cicero over de intrek van onze ziekenhuisapotheek in de splinternieuwe faciliteit, lees meer ..... 

15/01/2013: proefschrift prijs voor Jesse Swen (LUMC)

Stichting PRISMA heeft de PRISMA proefschriftprijs (2009-2011) voor door apothekers uitgevoerd praktijkonderzoek toegekend aan Jesse Swen (LUMC).

08/10/2012: Mooie beoordeling door Inspectie Gezondheidszorg voor onze apotheek

Op 3 oktober heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg de afdeling Klinische Farmacie & Toxicologie geinspecteerd in het kader van Good Manufacturing Practice voor de Ziekenhuisfarmacie (GMP-Z). Onder andere de bereiding en medicatiebewaking van cytostatica, parenterale voedingen, spuitoplossingen, medische gassen en radiofarmaca voor de patiëntenzorg zijn beoordeeld. Het betrof een reguliere inspectie, KFT heeft GMP-z accreditatie sinds 2006. IGZ heeft het GMP-Z niveau van de afdeling als “voldoende” beoordeeld. “Dit fraaie resultaat is een compliment voor de medewerkers van de Apotheek en alle anderen die hieraan hebben bijgedragen”, aldus Henk-Jan Guchelaar, Hoofd Klinische Farmacie & Toxicologie LUMC”

02/10/2012: Proefschriftprijs voor ziekenhuisapotheker Dr. Jesse Swen (LUMC)

Tijdens de FIGON Geneesmiddeldagen 2012 is door de Nederlandse Vereniging voor  Klinische Farmacologie & Biofarmacie de jaarlijkse prijs voor het beste proefschrift toegekend aan twee recent gepromoveerde ziekenhuisapothekers. Daaronder ook LUMC-medewerker Jesse Swen, die op 21 december jl. promoveerde in het LUMC op het proefschrift “Translating pharmacogenetics to primary care”. Promotores waren Prof. dr. Henk-Jan Guchelaar, hoofd van de afdeling Klinische Farmacie en Toxicologie, en Prof. dr. Pim Assendelft, hoofd van de afdeling Public Health & Eerstelijns Geneeskunde. De tweede prijswinnaar is Roger Brüggemann, die in dezelfde maand promoveerde in het UMC St. Radboud. De toekenning van deze prijs onderschrijft de hoge kwaliteit van het klinische farmacologisch onderzoek uitgevoerd in de Nederlandse ziekenhuisfarmacie, aldus het juryrapport.

08/2012:  Onze Poli Apotheek heeft HKZ certificering behaald!