Bij- en nascholing IC-, ICK- en MC-verpleegkundigen

De Intensive Care biedt medewerkers ruime mogelijkheden op het gebied van bij- en nascholing.
Iedere verpleegkundige heeft een e-portfolio waarin alle relevante scholing wordt bijgehouden. Dit portfolio bevat ook het kwaliteitspaspoort waarin alle verplichte scholing geregistreerd wordt. Bij jaargesprekken wordt het portfolio ook gebruikt om de behoefte aan bij- en nascholing van de medewerkers te bespreken. 

De Intensive Care organiseert

  • jaarlijks een viertal vakinhoudelijke refereeravonden met verschillende thema's. Deze zijn toegankelijk voor medewerkers van het LUMC en medewerkers van andere ziekenhuizen.
  • een 3-daagse ECMO-cursus voor verpleegkundigen en artsen. De cursus is toegankelijk voor verpleegkundigen en artsen van andere ziekenhuizen.
  • een 5-daagse cursus renal specialist. Deze is toegankelijk voor verpleegkundigen van andere ziekenhuizen.
  • klinische lessen, presentaties, workshops en e-learnings over vakinhoudelijk en organisatorisch relevante onderwerpen. Deze zijn bedoeld voor medewerkers van het LUMC.
  • bijscholing en training voor reanimatie en hoog-risico-apparatuur. Deze zijn bedoeld voor medewerkers van het LUMC.

Educatie Zorgsector, onderdeel van Onderwijs & Opleidingen LUMC, organiseert in samenwerking met de Intensive Care jaarlijks verschillende bij- en nascholingsdagen.
Deze dagen zijn toegankelijk voor verpleegkundigen van buiten het LUMC.

Heb je vragen of opmerkingen over bij- en nascholing voor de Intensive Care? Neem dan contact op met Kees van Lent, verpleegkundig expert deskundigheidsbevordering.

Boerhaavenet