Projecten

Gezond lang thuis

IZI; Pilot studie gezond lang thuis

Waar gaat het project over?

In project IZI wordt door de gemeente Den Haag op kleine schaal geëxperimenteerd met (technologisch) oplossingen. Doel is te achterhalen welke oplossingen werken én bij bewoners aanslaan, zodat die vervolgens breder in de stad kunnen worden uitgerold.

Dit gebeurt langs drie sporen:

  • versterken van zorg en welzijn;
  • ondersteunen van participatie;
  • verbetering van de woning en woonomgeving.


Het project evalueert de effectiviteit van E-health interventies in het stimuleren om gezond lang thuis kunnen wonen van ouderen.

Wie zijn betrokken bij dit project?

Gemeente Den Haag, afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde (PHEG) Leiden, LUMC (profileringsgebieden Ageing en Innovation in Health strategy and Quality of Care) en de opleiding specialisme ouderengeneeskunde.

Waarom doen we dit?

Via dit project biedt het LUMC wetenschappelijke effectevaluatie van een door gemeente Den Haag opgezet project om technologie te implementeren met als doel langer gezond thuis wonen te bevorderen. 

Wat levert het op?

Met de pilot willen wij gemeente Den Haag helpen richting te geven aan hun beleid voor de komende decennia ten aanzien van het bevorderen van positieve gezondheid en een betere verbinding leggen tussen nulde- en eerstelijns zorg.

Meer informatie?

Drs. Helen Silvius, Helen Silvius huisarts onderzoeker LUMC Campus Den Haag
Secretariaat: 070 8009047