Projecten

Diabeteszorg

Protocol los

Waar gaat dit onderzoek over?

Dit onderzoek gaat over de voorwaarden van een succesvolle implementatie van zelfmanagementinterventies in de huisartsenpraktijk voor patiënten met Diabetes Type 2. 

Ondersteuning patiënten met Diabetes Type 2

Diabetes Type 2 komt veel voor in Nederland. Een gezonde leefstijl is belangrijk om de gevolgen van deze ziekte te beperken. Om patiënten te helpen bij de eigen regie en zelfmanagement van Diabetes Type 2, zijn veel interventies ontwikkeld. Maar wat zijn de voorwaarden voor een succesvolle implementatie van zelfmanagementondersteuning voor diabetespatiënten? En in hoeverre is de patiënt gebaat bij succesvolle zelfmanagementondersteuning bij de huisartspraktijk? Met dit onderzoek gaan we na wat de voorwaarden voor een succesvolle implementatie van zelfmanagementinterventies zijn en welke effecten deze op patiënten hebben.

Zelfmanagement

Met dit onderzoek willen we meer inzicht krijgen in het implementatieproces van zelfmanagementinterventies in de huisartsenpraktijk in de regio Den Haag. We kunnen nagaan onder welke omstandigheden een zelfmanagementinterventie werkt en onder welke niet. Bovendien willen we met dit onderzoek nagaan in hoeverre zelfmanagementinterventies invloed hebben op de gezondheid en tevredenheid van diabetespatiënten. Deze resultaten bieden huisartspraktijken de mogelijkheid om patiënten beter te ondersteunen als het gaat om zelfmanagement van Diabetes.

Diabetes onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd door LUMC-Campus Den Haag en het LUMC in samenwerking met de Eerstelijns Zorggroep Haaglanden (ELZHA). Voor het onderzoek worden patiënten met Diabetes Type 2 benaderd uit de deelnemende ELZHA-huisartspraktijken. Dit onderzoek richt zich op vijf huisartspraktijken uit de Haagse regio.  Er nemen ongeveer 130 patiënten deel.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit onderzoek? Neem dan contact op met Sytske van Bruggen onderzoekers bij LUMC-Campus Den Haag.