Projecten

Vascular The Hague

Zowel artsen als beleidsmakers maken zich zorgen over de toename van het aantal (jonge) patiënten met hart- en vaatproblemen in Den Haag. Daarom wordt gekeken of er in een eerder stadium kan worden opgetreden.

Achtergrond: Gezondheidsrisico hart- en vaatproblemen

In Nederland neemt het aantal patiënten met hart- en vaatziekten toe. Behandelaars zien de  patiënten pas als ze met een complicatie (bijvoorbeeld een hartaanval) opgenomen worden. Idealiter zouden deze patiënten al eerder bekend moeten zijn bij de behandelaars, zodat complicaties voorkomen kunnen worden.

Aanpak hart- en vaatproblemen 

Om het risico op hart- en vaatziekte in te schatten, wordt nu de landelijke NHG richtlijn gebruikt. Deze landelijke richtlijn is niet representatief voor de populatie in Den Haag. Dit omdat het aandeel van patiënten met een lage sociaal economische status en niet-westerse achtergrond in Den Haag veel hoger is dan gemiddeld in Nederland. In dit onderzoek wordt daarom alleen naar Haagse data gekeken. Zo wordt onderzocht welke bevolkingsgroepen een hoog risico lopen op hart- en vaatziekten. Met de resultaten van dit onderzoek kan uiteindelijk ook het landelijke model aangepast worden. 

Uitkomsten onderzoek

Het onderzoek Vascular The Hague wil de ziektelast en sterfte door hart- en vaatziekten terugdringen, door patiënten met een hoog risico op complicaties al vroeg op te kunnen sporen. Daarnaast brengt dit onderzoek in kaart welke bevolkingsgroepen hoog risico op hart- en vaatziekten lopen. Hierdoor kunnen toekomstige ziektegevallen door het toepassen van interventies preventief worden voorkomen.  

Deelnemers

Aan het onderzoek werken mee: LUMC Campus Den Haag, HagaZiekenhuis, HMC, en Haagse Huisartsen.

Meer informatie

Meer weten over Vascular The Hague? Neem dan contact op met: