Team

In de ontwikkelfase van de Campus is een zogenaamde directeur-kwartiermaker aangesteld, te weten Mattijs Numans, hoogleraar Huisartsgeneeskunde (hoofd afdeling PHEG). Dr. Mattijs Numans is sinds 1 oktober 2013 hoogleraar huisartsgeneeskunde en hoofd van de afdeling Public Health en Eerstelijns Geneeskunde (PHEG) van het LUMC. Drie jaar eerder werd hij bijzonder hoogleraar 'Innovatie en Kwaliteit van de Academische Werkplaatsfunctie Huisartsgeneeskunde' bij de afdeling Huisarts- en Ouderengeneeskunde van VUmc, Amsterdam. Hij was 25 jaar verbonden aan het Julius Centrum van het UMC Utrecht, onder meer als coördinator van het Julius Huisartsen Netwerk en was 7 jaar bestuurslid / mede-oprichter van de Coöperatie Stadsmaatschap Utrecht. Sinds 1987 is hij huisarts in Utrecht, Huisartsen Oog in Al en daar ook nu nog één dag per week in de praktijk werkzaam. Contact via telefoonnummer 070 800 90 50, e-mail: M.E.Numans@lumc.nl.