Wat doet de LUMC Biobankorganisatie?

De LUMC Biobankorganisatie zorgt ervoor dat lichaamsmaterialen en relevante gegevens op een standaard manier worden verzameld, opgeslagen en gebruikt. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de Medisch Ethische Toetsing Commissie. Deze commissie beoordeelt of de biobank wel nuttig en veilig is. Bij het gebruik van lichaamsmateriaal en gegevens wordt er gekeken of wetenschappelijk onderzoek vernieuwend is, of de privacy van patiënt wel beschermd is en het ethisch verantwoord is.

Als de commissie heeft besloten dat een onderzoek uitgevoerd mag worden, dan krijgt de onderzoeker alleen het lichaamsmateriaal en de gegevens met een code. Zij zien dus niet uw persoonsgegevens.