Herseninfarct

Onze zorg

Bij een herseninfarct (beroerte) is het van cruciaal belang zo snel mogelijk in een ziekenhuis te zijn waar vast kan worden gesteld wat er aan de hand is en wat de behandelmogelijkheden zijn. Daarna moeten die (vaak complexe) behandelingen zo snel mogelijk worden uitgevoerd. In het LUMC staat hiervoor dag en nacht een gespecialiseerd team klaar om dit zo effectief en zorgvuldig mogelijk te doen, zodat we de kans op herstel zo groot mogelijk maken.

Waarom u bij ons in goede handen bent

Verstopping van het bloedvat te zien op hersenscanAls iemand een herseninfarct of een hersenbloeding heeft, noemen we dit een beroerte of CVA (cerebrovasculair accident). Bij een herseninfarct is een bloedvat naar de hersenen verstopt door een bloedstolsel. Door deze verstopping krijgt een deel van de hersenen geen bloed meer en sterft af. Hoewel we beroerte als verzamelnaam gebruiken, vraagt een herseninfarct om een hele andere behandeling dan een hersenbloeding. Hier leggen we u uit wat we in het LUMC allemaal doen als iemand bij ons komt met een herseninfarct.  

Gestroomlijnd proces

Als een bloedvat afgesloten raakt, begint een race tegen de klok. Iedere minuut dat de afsluiting langer duurt, daalt de kans dat het hersenweefsel het overleeft. Dat betekent dat ook de kans op goed herstel daalt. We moeten dus zo snel mogelijk alles in het werk stellen om het bloedvat weer open te krijgen. Dit logistieke proces begint al bij het moment dat de ambulance wordt gebeld. De afdelingen Neurologie, Radiologie en de Spoedeisende hulp hebben daarom samen met de ambulancedienst het traject dat wordt doorlopen gestroomlijnd om direct in actie te kunnen komen en geen tijd verloren te laten gaan.

Intra-arteriële trombectomie (IAT)

Intra-arteriële trombectomie (IAT)De voornaamste behandeling bij een herseninfarct is toediening van medicijnen die het stolsel in het bloedvat op kunnen lossen. Bij een klein deel van de mensen die getroffen worden, is een groot bloedvat nog verstopt door een stolsel. In dat geval werkt het toegediende medicijn onvoldoende en is in het LUMC ook een intra-arteriële trombectomie (IAT) mogelijk. Met een dun slangetje (een katheter) zoeken we vanuit de lies het verstopte bloedvat in de hersenen op en trekken het stolsel mee terug. 

Dit is een nieuwe methode die in samenwerking met een groot aantal andere ziekenhuizen is ontwikkeld en alleen kan worden uitgevoerd in ziekenhuizen die hierin gespecialiseerd zijn.        

Wetenschappelijk onderzoek

Het LUMC is naast een zorgcentrum ook een belangrijk centrum voor wetenschappelijk onderzoek naar herseninfarcten. We zijn continu op zoek naar nieuwe behandelingen of manieren om bestaande behandelingen te verbeteren. Vaak werken we voor dit soort onderzoeken ook samen met nationale en internationale centra. Bovendien is het vaak ook mogelijk om zelf mee te doen met wetenschappelijk onderzoek.


Wat is een herseninfarct?
Wat zijn de symptomen van een herseninfarct?
Wat is de oorzaak van een herseninfarct?