Vetinjectie in één of beide stembanden

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Keel- neus- oorheelkunde

Met u is gesproken over een operatieve verbetering van de stemkwaliteit door middel van een vetinjectie in één of beide stembanden. Dit noemen we een injectieaugmentatie met vet. Bij deze ingreep worden de stembanden opgevuld met eigen vet. Meestal wordt dit vet uit de buik afgenomen. Het vet blijft tijdelijk in de stemband zitten. Gemiddeld is het effect na 1 jaar weer verdwenen. Dit betekent dat het bij sommige mensen langer en bij sommige mensen korter kan zijn.  

Injectieaugmentatie met vet

Hierbij wordt de stilstaande stemband gemedianiseerd (in de goede stand gezet) door deze te vullen met een vet. De ingreep wordt onder algehele narcose op de operatiekamer uitgevoerd. De benadering is endoscopisch. Dat betekent dat er via een buis door de mond wordt geopereerd. Door middel van liposuctie (“vetafzuiging”) wordt er via een klein sneetje bij de navel buikvet afgenomen en dit wordt vervolgens in de stemband gespoten. Een minimaal litteken in de navel van kleiner dan een halve centimeter kan zichtbaar blijven. Na de behandeling blijft u doorgaans één nacht in het ziekenhuis. .  Strikte stemrust is niet noodzakelijk. In sommige gevallen kan voor een kunstmatig vulmiddel worden gekozen. Uw KNO-arts zal u hier verder over informeren als dat bij u van toepassing zou zijn.

stembanden


 Fig. 1. realistische weergave stembanden (schematisch)

  Inspuiten stembanden

Fig. 2. het inspuiten van de stemband

Na de operatie

Na de operatie moet u één nacht in het ziekenhuis blijven ter observatie. De reden hiervan is dat het strottenhoofd deel uit maakt van de luchtweg die na de ingreep goed moet worden gecontroleerd omdat er een klein risico op zwelling of nabloeding bestaat. Na de operatie hoeft u geen stemrust te houden. Dit betekent dat u gewoon mag spreken. Bij het vullen van de stembanden met buikvet moet er een zogenaamde “ overcorrectie” plaatsvinden. Dit betekent dat er iets meer vet wordt ingespoten dan er eigenlijk nodig is. Dit komt omdat er de eerste paar weken een deel van het vet versneld door het lichaam wordt opgenomen. Zou de stemband precies goed worden afgesteld is het effect te snel verdwenen. 

Door deze overcorrectie is het spreken in het begin vaak nog lastig. De stem klinkt vaak “geknepen” en kost het mogelijk meer kracht om te kunnen spreken. In de loop van de eerste weken wordt de stemkwaliteit langzaam beter. Het is belangrijk dat u de stem niet forceert, maar het gebruik van de stem rustig opbouwt. Twee weken na de operatie komt u op controle. De KNO-arts bekijkt dan de stembanden om de stand en de sluiting van de stembanden te beoordelen. Indien nodig wordt de hechting bij de navel verwijderd. Als de stemkwaliteit nog niet optimaal is krijgt u ook nog logopedische oefeningen.

Drie maanden na de operatie komt u nog een keer op eindcontrole.  

Wat mag u van de ingreep verwachten?

Injectieaugmentatie is een beproefde en succesvolle methode om stemproblemen te verhelpen. Echter, de operatie blijft een manier om een defect aan de stembanden, aangeboren of verworven, te compenseren. Hoe goed de operatie ook slaagt betekent dit dat de stem meestal niet normaal wordt. Dit is belangrijk om te realiseren om teleurstelling te voorkomen. Bij de meeste mensen lukt het echter wel om een aanzienlijke verbetering van de stem in vergelijk met voor de operatie te realiseren. De resultaten van injectieaugmentatie met vet gaan gemiddeld 1 jaar mee. Dit betekent dat het bij sommige mensen langer en bij sommige mensen korter kan zijn. Het is mogelijk om de ingreep te herhalen. 

Risico’s

Zoals aan elke medische ingreep zijn er ook aan injectieaugmentatie met vet risico’s verbonden. Deze zogenoemde complicaties komen in een klein aantal gevallen van de operaties voor. Toch is het belangrijk dat u hiervan op de hoogte bent. De ingreep gebeurt onder algehele narcose. Een narcose brengt altijd een aantal risico’s met zich mee. Tijdens de preoperatieve screening door de anesthesie wordt u hierover ingelicht.  

Tijdens de operatie wordt er door een metalenbuis gewerkt om de stembanden te bereiken. Deze buis rust tijdens de ingreep op de boventanden. Daarom is er een klein risico dat er een beschadiging aan de tanden ontstaat. Het LUMC is niet verzekerd voor tandheelkundige kosten die hieruit voortvloeien. Omdat er tijdens de ingreep een gebitsbeschermer wordt gebruikt is dit risico echter klein. Het opvullen van de stemband is maatwerk. Er zijn geen vaste hoeveelheden vet die geïnjecteerd moeten worden. Derhalve is er een kleine kans dat er te weinig wordt geïnjecteerd en dat de ingreep herhaald zal moeten worden. 

Het kan zijn dat er een nabloeding in de buik ontstaat waardoor u een blauwe plek op de buik krijgt. De buik kan dan een aantal weken beurs aanvoelen. In sommige gevallen ontstaat er hier een ontsteking waar antibiotica voor nodig is. Het kan zijn dat een litteken bij de navel zichtbaar blijft.  

Theoretisch kan er bij iedere ingreep aan de stembanden zwelling ontstaat in de keel waardoor u het benauwd krijgt. Dit is echter bij deze ingreep zeer onwaarschijnlijk. Bij twijfel moet u altijd contact opnemen met de dienstdoende KNO-arts van het LUMC.  

Meer informatie

Mocht u nog vragen hebben kunt u contact opnemen met de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde op het telefoonnummer 071-526 8020


Maart 2013