Belimumab (Benlysta®)

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Nierziekten

In deze folder vindt u informatie over de behandeling met belimumab (Benlysta®). Dit middel kan gebruikt worden in de behandeling van systemische lupus erythematosus (SLE) wanneer behandeling met andere medicatie ontoereikend is.

U kunt zelf een actieve bijdrage leveren aan een veilig en verantwoord medicatiegebruik, leest u deze informatie daarom zorgvuldig.

Werking en toepassing

Belimumab is een afweer onderdrukkend medicijn. Het verkort de levensduur van B-lymfocyten. Dit zijn bepaalde witte bloedcellen die bij SLE te actief zijn en een grote rol spelen in de productie van antistoffen gericht tegen eigen cellen. Deze antistoffen kunnen ontstekingen veroorzaken. Door het remmen van de B-lymfocyten met belimumab kan de ontstekingsactiviteit van SLE afnemen.  
 

Belimumab wordt als aanvullende behandeling voorgeschreven aan patiënten met SLE bij wie de ziekte ondanks behandeling met andere afweer onderdrukkende medicatie onvoldoende tot rust komt. Soms is aan de behandeling met belimumab wetenschappelijk onderzoek verbonden.

Het gebruik van belimumab

 • Belimumab wordt toegediend via een infuus in het ziekenhuis op de verpleegafdeling.
 • Deze infuusbehandeling duurt, inclusief voor- en nazorg, ongeveer 2 uur.
 • De dosis wordt bepaald op basis van uw lichaamsgewicht.
 • Het tweede infuus vindt 2 weken na de eerste toediening plaats.
 • Daarna worden de infusen meestal eens in de 4 weken gegeven.
 • Belimumab werkt langzaam in, daarom duurt het enige tijd voordat u effect kunt bemerken.
 • Het effect van de behandeling met belimumab wordt door uw behandelend specialist geëvalueerd, o.a. door het gestructureerd scoren van de ziekteactiviteit.

Controle

 • Voor, tijdens en na het infuus worden uw bloeddruk, hartfrequentie en lichaamstemperatuur gecontroleerd door een verpleegkundige.
 • Er wordt regelmatig bloed afgenomen voor controle. Uw behandelend specialist zal de uitslagen van het bloedonderzoek met u bespreken tijdens uw polikliniekbezoek.

Bijwerkingen van belimumab

Het gebruik van belimumab kan leiden tot een aantal bijwerkingen. In de bijsluiter staan alle bijwerkingen die gemeld zijn.
 

Algemeen
In het algemeen geldt dat een middel dat het afweersysteem onderdrukt een risico geeft op infecties, die ook nog eens ernstiger kunnen verlopen. Neem bij koorts of tekenen van een ontsteking (bijvoorbeeld pussend wondje, steenpuist, ophoesten van vies slijm) altijd contact op met de voorschrijvend arts of (bij ernstige ziekte) de dienstdoende arts en vermeld dat u met belimumab wordt behandeld.

Infuusreactie
Als er een reactie op het infuus of een allergische (overgevoeligheids-)reactie optreedt, gebeurt dit meestal op de dag van of de dag na de eerste of tweede behandeling met belimumab. Mogelijke bijwerkingen tijdens of na het infuus zijn: daling of stijging van de bloeddruk, kortademigheid, zwelling van de lippen, mond of tong, duizeligheid, hoofdpijn, koorts, huiduitslag, jeuk en spier- en/of gewrichtspijn. Geef uw eventuele klachten tijdens het infuus door aan de verpleegkundige. Indien nodig, wordt een anti-allergie middel toegediend. Als u klachten krijgt wanneer u weer thuis bent, neem dan contact op met uw behandelend arts.

Overige bijwerkingen
Misselijkheid en diarree komen soms voor. Neem contact op met uw behandelend arts als u hier last van heeft.

Belangrijk
Een zeer zeldzame maar ernstige bijwerking van belimumab is het optreden van een herseninfectie. Mocht u last hebben van één of meerdere van onderstaande symptomen, neem dan onmiddellijk contact op.

 • Geheugenverlies
 • Moeite met nadenken
 • Moeite met lopen
 • Vermindering van gezichtsvermogen

Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

 • Over het gebruik van belimumab tijdens de zwangerschap zijn onvoldoende gegevens bekend.
 • Waarschijnlijk gaat belimumab over in de moedermelk.
 • Belimumab heeft waarschijnlijk geen invloed op de vruchtbaarheid.
 • Vrouwen in de vruchtbare jaren dienen adequate anticonceptieve maatregelen te nemen gedurende en ten minste tot vier maanden na de laatste toediening van belimumab.
 • Overweegt u een zwangerschap of wilt u borstvoeding geven, overleg dan eerst met uw behandelend arts.

Vaccinaties

 • Voor een optimaal effect moeten vaccinaties minimaal 30 dagen voor toediening van het eerste infuus met belimumab plaatsvinden.
 • Omdat levende vaccins ontraden worden gedurende de behandeling met belimumab, is het advies om vaccinaties eerst met uw arts te overleggen.
 • De griepprik (niet levend vaccin) is mogelijk gedurende de behandeling.

Operaties en andere ingrepen

Op theoretische gronden bestaat er bij het gebruik van belimumab een verhoogd risico op postoperatieve infecties en een vertraagde wondgenezing. Algemeen is het advies om niet eerder dan twee maanden na het laatste infuus met belimumab een (geplande) operatie (of andere ingreep) te ondergaan. Met de volgende toediening van belimumab dient gewacht te worden totdat de wond genezen is.

Gebruik van medicatie tijdens behandeling met belimumab

 • Vertel uw huisarts, uw tandarts en uw medisch specialist altijd welke medicijnen u gebruikt. Denk hierbij ook aan uw eventuele gebruik van zelfzorgmedicatie.
 • Het gelijktijdig gebruik van verschillende geneesmiddelen is niet altijd veilig.
 • Licht uw arts in over uw behandeling met belimumab en vertel wanneer u het laatste infuus heeft gehad.

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze folder vragen of opmerkingen, neem dan contact op met uw behandelend medisch specialist.
 

Onafhankelijke informatie over geneesmiddelen kunt u vinden op de website van het Zorginstituut Nederland

Contact

Telefoonnummer polikliniek Reumatologie: 071-5263409
Telefoonnummer polikliniek Nierziekten: 071-5263796

Maart 2016