Resultaten patiëntervaringen 2016

In 2016 zijn de ervaringen van ruim 9000 patiënten verzameld met de Consumer Quality Index (CQ-Index) en de LUMC-lijst Patiëntervaringen. De uitkomsten van deze vragenlijsten bieden belangrijke aanknopingspunten voor verbetering. 

Patiënten gaven de klinische afdelingen van het LUMC in 2016 een 8,3 (CQ-index) en een 8,4 (LUMC-lijst). De poliklinische afdelingen werden ook met een 8,3 gewaardeerd (CQ-index). Hieronder staan de drie onderwerpen die het meest positief zijn gewaardeerd en de onderwerpen die door het LUMC kunnen worden verbeterd.

Opname

Meest positiefVerbeterpunten
De bereidheid van medewerkers om patiënten te helpenInformatie bij ontslag
Het geven van persoonlijke aandacht aan patiëntenInhoud van het opnamegesprek (o.a. informatie over patiëntrechten en patiëntveiligheid)
De samenwerking tussen medewerkersInformatie over medicatie(bijwerkingen)

Polikliniek

Meest positiefVerbeterpunten
Bejegening door zorgverlenersWachttijd in de polikliniek
Communicatie door de artsInformatie over patiëntrechten
Samenwerking (tussen zorgverleners)Informatie over medicatie(bijwerkingen)

Van meten naar verbeteren

Patiëntervaringen bieden belangrijke informatie om onze zorg te kunnen verbeteren. Elk jaar wordt één specifiek verbeterpunt voor het ziekenhuis gekozen op basis van het patiëntervaringenonderzoek. In 2016 heeft het LUMC de uitdaging opgepakt om het ontslagbeleid te verbeteren. Dit blijft een belangrijk verbeterpunt voor 2017. Het LUMC hoopt dat het verbeteren van het ontslagbeleid zorgt voor beter herstel en betere behandeluitkomsten voor onze patiënten.

Consumer Quality Index
LUMC-lijst Patiëntervaringen