Ervaringen met een opname

Bent u onlangs opgenomen geweest in het LUMC? Dan horen wij graag hoe u uw opname heeft ervaren. Daarom hebt u na uw bezoek aan het LUMC thuis een brief gekregen om een digitale vragenlijst in te vullen. Op deze brief staat een unieke code, die u op deze pagina kunt invullen. Vervolgens klikt u op de knop ‘start vragenlijst’.

Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt en als groep bekeken. Als u een persoonlijke klacht wilt indienen over onze zorg, dan kunt u dit doen via de klachtenregeling van het LUMC.

Uw unieke code
 

Hebt u nog vragen over dit onderzoek?

Vragen over dit onderzoek kunt u stellen via patientervaringen@lumc.nl. Hier kunt u ook terecht als u géén patiëntervaringen vragenlijst van ons wilt ontvangen. Telefonisch zijn wij bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 09.00 – 12.00 uur op telefoonnummer 071 529 6744. Als u een persoonlijke klacht wilt indienen over onze zorg, dan kunt u dit doen via de klachtenregeling van het LUMC.  

Meer informatie

  • De uitvoering van dit onderzoek hebben wij op zorgvuldige wijze in spelregels vastgelegd, in een zogenaamde Code of Conduct. Hierin staat onder andere hoe wij in dit onderzoek omgaan met uw gegevens.