Huisartsdocent Eerste Huisarts-leerwerkperiode

Onderzoek & onderwijs

Je functie

Ben je huisarts en wil je graag jouw passie voor het vak doorgeven aan huisartsen in opleiding bij het LUMC? We zoeken een huisarts die de praktijk twee dagen per week wil combineren met de functie van huisartsdocent als begeleider van een groep eerstejaars aios en hun opleiders.

In het kort

• Je bent een praktiserend huisarts met belangstelling voor onderwijs
• Je weet aios zodanig te begeleidendat zij een hele carrière leergierig blijven
• Je hanteert in het onderwijs de principes van evidence-based medicine, of kunt je dit eigen maken
• Je komt te werken in een inspirerende, academische setting 

Wat ga je doen?

Samen met een gedragswetenschapper zorg je voor een goed leerklimaat in de groep van twaalf aios. Voor de aios ligt de nadruk in het eerste jaar op het zich toe-eigenen van het vakmanschap van de huisartsgeneeskunde. Het onderwijs in consultvoeringsvaardigheden is een belangrijk onderdeel van het programma. Als huisartsdocent fungeer je als rolmodel voor de aios en ben je in staat hun zowel individueel als groepsgewijs aan te zetten tot zelfsturing in het leren en tot productieve reflectie. Dit proces moet leiden tot goede huisartsen met de attitude van ‛levenslang lerende beroepsbeoefenaar’. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van toetsing en voortgangsadvisering en ben je medeverantwoordelijk voor het onderwijs aan de huisartsopleiders bij wie de artsen in opleiding hun stage volgen. Naast het geven van onderwijs en het beoordelen van resultaten, behoort ook het evalueren en het ontwikkelen van onderwijs tot je taken.

Wat vragen wij?

Je bent praktiserend huisarts, enthousiast, kundig en reflectief. Je hebt affiniteit met onderwijs en met de huisartsopleiding; ervaring hierin is een pre. Met je didactische kwaliteiten ben je in staat een groep aios te confronteren en inspireren. Wij zoeken een collega die de principes van evidence-based medicine kan hanteren in het onderwijs of de bereidheid heeft zich hierin te bekwamen.

Meer informatie

Je bent op dinsdag en vrijdag (0,44fte) beschikbaar als docent. 

Meer informatie over deze functie vind je op: http://www.huisartsopleiding.nl/docenten/docent-worden

Collega's aan het woord

Wil je weten hoe het is om in het LUMC te werken? Lees dan de verhalen van onze LUMC-collega's.

Je werkplek

De afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde (PHEG) van het LUMC bestaat uit de disciplines Huisartsgeneeskunde, Institutionele Zorg en Ouderengeneeskunde, Public Health en Medische Antropologie. In de afdeling zijn twee opleidingsinstituten gevestigd: Huisartsgeneeskunde en specialisme Ouderengeneeskunde. Onze c.a. 225 aios huisartsgeneeskunde volgen hun opleiding in het grote netwerk van huisarts- en stageopleiders in de regio. De terugkomdagen organiseren wij in het LUMC (Leiden) en in de LUMC-Campus Den Haag. Huisartsdocenten en gedragswetenschappers begeleiden het verdiepend onderwijs tijdens terugkomdagen en de scholing van huisarts- en stageopleiders. De opleiding bevindt zich in een overgang naar meer aandacht voor het leren in de praktijk (het ‘werkplekleren’) waarbij het terugkomdagonderwijs ondersteunend en verdiepend is, vanuit het uitgangspunt van vraaggestuurd leren.

Carrière in het LUMC

Het LUMC faciliteert je bij het onderhouden en ontwikkelen van je kennis en vaardigheden. Hiervoor bieden wij onder andere interne opleidingen en bijscholing aan. Maar ook persoonlijke ontwikkeling, mobiliteit en loopbaanadvies maken deel uit van deze afspraken. Collegiale en Interdisciplinaire samenwerking met andere stafleden op de afdeling PHEG maakt het mogelijk ook andere talenten verder te ontwikkelen, door bijvoorbeeld deelname aan wetenschappelijk onderzoek, scholingsprogramma’s en innovatieprojecten.

Gertrude Grijpink

Contact: Gertrude Grijpink, coördinator 1e fase van de huisartsopleiding, afdeling PHEG
071 526 84 26

Solliciteren