Hoofd Opleidingsinstituut Specialisme Huisartsgeneeskunde  

Onderzoek & onderwijs

Je functie

In verband met de uitdagingen waar de opleiding Huisartsgeneeskunde voor staat en de naderende pensionering van het huidige hoofd zoeken wij een nieuw hoofd voor ons opleidingsinstituut. Ben jij de geschikte kandidaat?

In het kort

• Je bent verantwoordelijk voor de organisatie, inhoud en kwaliteit van de opleiding
• Onder jouw verantwoordelijkheid valt onder andere de voortgang en voltooiing van de opleiding van aios
• Je geeft tevens leiding aan docenten en medewerkers
• Je hebt een voortrekkersrol in de landelijke ontwikkeling van deze opleiding
• Je wordt gefaciliteerd bij het ontwikkelen en in stand houden van uw kennis en vaardigheden

Wat ga je doen?

Als hoofd ben je verantwoordelijk voor de organisatie, inhoud en kwaliteit van de huisartsopleiding bij het LUMC. De uitvoering van toelating, plaatsing, vrijstelling, voortgang en voltooiing van de opleiding van de aios vindt onder jouw verantwoordelijkheid plaats. Ook de ontwikkeling en organisatie van de training van opleiders en het beheer van personele en materiële middelen vallen onder jouw taken Je geeft leiding aan de docenten en medewerkers van het LUMC opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde en hebt een voortrekkersrol in de landelijke ontwikkeling van de opleidingen in het specialisme Huisartsgeneeskunde. Je onderhoudt externe contacten met de hoofden van andere opleidingen in het specialisme, de SBOH en de RGS.

Wat vragen wij?

Voor deze functie zoeken wij een volledig geregistreerd en (zeer) ervaren praktiserend huisarts met visie en idealen in het vak en met opleidingservaring in de praktijk. Je hebt hart voor onderwijs en aantoonbaar ervaring in het academisch en/of postacademisch onderwijs en/of de vervolgopleiding Huisartsgeneeskunde. Je bent in het bezit van het certificaat "basiskwalificatie onderwijs" dan wel bereid dit certificaat binnen twee jaar te behalen, waarbij het LUMC ondersteuning verleent. Je bent gepromoveerd en in staat de academische positie van de huisartsopleiding te stimuleren. Tevens ben je geschoold en hebt ervaring in het managen van professionals (bijvoorbeeld in een zorggroep, in onderwijs of als kaderhuisarts, of in bestuurlijke functies).

Meer informatie

Je werkt in het begin samen met het huidig hoofd; zij draagt haar taken de komende twee jaar over. De taken en verantwoordelijkheden van het nieuwe hoofd richten zich in eerste instantie op het inhoudelijk management van de organisatie en lijntaken. Het huidige hoofd richt zich, mede als hoogleraar onderzoek naar opleiding, vooral op de kwaliteit en vernieuwing in het onderwijs en samen met het nieuwe hoofd, op de relatie met opleiders en AIOS.

Je werkt in een dienstverband van 32 tot 36 uur per week. Je salaris is afhankelijk van uw opleiding en ervaring en is conform cao UMC.

Naast Prof. Numans kunt u ook informatie opvragen bij mw. Prof.dr. A.M.W. Kramer, staflid Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde, telefoon 071 526 84 33.

Reijer Staats

Collega's aan het woord

Wil je weten hoe het is om in het LUMC te werken? Lees dan de verhalen van onze LUMC-collega's.

Je werkplek

Het opleidingsinstituut van het Leids Universitair Medisch Centrum is gevestigd in zowel Leiden (in het LUMC) als in Den Haag (in de LUMC Campus Den Haag). Binnen de afdeling zijn de disciplines Huisartsgeneeskunde, Specialisme Ouderengeneeskunde (met ook een RGS-erkende opleiding), Public Health (Sociale Geneeskunde) en Medische Antropologie gevestigd. Er zijn twee onderzoeksprogramma's in de afdeling, waarin alle disciplines participeren: eerstelijns ouderengeneeskunde en preventie, populatie- en disease management. De afdeling is intensief betrokken in het bachelor- en masteronderwijs geneeskunde en verzorgt daarnaast modules in de bachelor en master Klinische Technologie (met Rotterdam en Delft), in de master Klinische Farmacologie en in de master Vitality and Aging. De afdeling zelf organiseert de nieuwe master “Population Health Management” op de LUMC Campus Den Haag. Je gaat in de opleiding Huisartsgeneeskunde werken met een goed ondersteund team van enthousiaste en gemotiveerde huisarts- en gedragswetenschappelijk docenten.

Carrière in het LUMC

Naast de intellectueel prikkelende afwisselende werkomgeving krijg je, zoals bij deze functie hoort om geregistreerd te kunnen blijven, de mogelijkheid (beperkt) praktijk te blijven uitoefenen. Je wordt gefaciliteerd bij het ontwikkelen en in stand houden van uw kennis en vaardigheden door het volgen van gerichte en aanvullende scholing.

Contact:  prof. dr. M.E. Numans, hoofd van de afdeling Public health en Eerstelijnsgeneeskunde
071 526 84 46

Solliciteren