Senior Beleidsadviseur Onderwijs

Management & bedrijfsvoering

Je functie

Als senior beleidsadviseur onderwijs ben je de steun en toeverlaat van de opleidingsdirecteur van de master Biomedical Sciences. Je geeft vorm aan het onderwijsprogramma van deze master en je begeleidt studenten. Heb jij een wetenschappelijke achtergrond, affiniteit met onderwijs en kennis van het afnemend veld? Dan ben jij wellicht de beleidsadviseur die wij zoeken.

In het kort

• Je bent beleidsadviseur van de opleidingsdirecteur van de master Biomedical Sciences
• Binnen jouw takenpakket valt het voorbereiden, coördineren, bewaken en evalueren van het onderwijsprogramma en onderdelen daarvan
• Je bent het aanspreekpunt voor studenten
• Je helpt een visie en toekomstbeeld voor de studie te ontwikkelen 

Wat ga je doen?

Als senior beleidsadviseur onderwijs draag je bij aan het voorbereiden, coördineren en evalueren van de ontwikkeling en uitvoering van een samenhangend wetenschappelijk onderwijsprogramma ten behoeve van de master Biomedical Sciences. Het doel dat je voor ogen hebt is het realiseren van de eindtermen bij studenten. Je ontwikkelt voorlichtingsmateriaal en spreekt met potentiële studenten op informatiedagen en bijeenkomsten. Je bent ook het aanspreekpunt voor masterstudenten. Als zij vragen hebben met betrekking tot de inhoud van de opleiding, weten ze jou te vinden. Daarbij begeleid je ze bij het samenstellen van de inhoud van hun onderwijsprogramma, de keuze van hun specialisatie en het tussentijds veranderen daarvan. Je bent tevens interne begeleider en referent van studenten die bij bedrijven en instellingen een managementstage uitvoeren. Een belangrijk onderdeel van je werk is het borgen van de kwaliteit van het onderwijs per programmaonderdeel. Je signaleert verbeterpunten op het gebied van innovatie en de kwaliteit van de programmaonderdelen en vertaalt deze naar beleidsvoorstellen en -notities. Tenslotte draag je bij aan het jaarplan en de jaarrapportage.  

Wat vragen wij?

De beleidsadviseur die wij zoeken heeft een degelijke wetenschappelijke achtergrond en is gepromoveerd in het vakgebied biomedische wetenschappen. Ook heb je kennis van de onderwijsbeleidskaders en relevante wet- en regelgeving, onderwijsprogramma’s en de onderwijspraktijk in een universitaire setting. Je bent bekend met de ontwikkelingen in het academisch en niet-academisch afnemend veld. Je bent in staat afstand te nemen van de dagelijkse praktijk en een inspirerend toekomstbeeld voor de organisatie en studenten te ontwikkelen. Je kunt daarbij goed plannen, coördineren en organiseren, en je bent flexibel. Tenslotte beschik je over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in zowel de Nederlandse als Engelse taal.

Meer informatie

Voor deze vacature kunnen wij referenties opvragen.  

Frans en Marjolijn 

Collega's aan het woord

Wil je weten hoe het is om in het LUMC te werken? Lees dan de verhalen van onze LUMC-collega's.

Je werkplek

Het Leidse masterprogramma Biomedical Sciences kenmerkt zich vooral door, binnen gestelde kaders, veel ruimte te bieden voor een individuele invulling van de leerweg van de student. Het belangrijkste doel van de opleiding is het zelfstandig denk- en leervermogen van de student te activeren en zo de ontwikkeling tot young professional te bevorderen. Een professional die zich bewust is van zijn/haar positie in de maatschappij en rol in de samenleving. Kenmerken van het programma zijn: brede en verdiepende inhoudelijke vorming; geïntegreerde academische en wetenschappelijke vorming met nadrukkelijk aandacht voor 21st century skills en arbeidsmarktoriëntatie; kleinschalig en activerend onderwijs; meer medisch-wetenschappelijk dan natuurwetenschappelijk programma; een internationale en multiculturele leeromgeving. Je werkt in een klein team voornamelijk samen met de opleidingsdirecteur. Daarnaast heb je veel contact met de opleidingscoördinator en ondersteunende diensten. Globaal zal je 50% van de tijd studenten adviseren over de inhoud van het programma en 50% van de tijd met beleidszaken bezig zijn. Dit varieert echter over het studiejaar met piekmomenten rondom de instroom van nieuwe masterstudenten.

Carrière in het LUMC

Het LUMC faciliteert jou bij het onderhouden en ontwikkelen van je kennis en vaardigheden. Hiervoor bieden wij onder andere interne opleidingen en bijscholing aan. Maar ook persoonlijke ontwikkeling, mobiliteit en loopbaanadvies maken deel uit van deze afspraken.

Contact: dr. Jolanda van der Zee, opleidingsdirecteur master Biomedical Sciences
071 52 692 12

Solliciteren