Toekomst kinderhartchirurgie Leiden

Dossier CAHAL

Eind 2021 maakte toenmalig minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Hugo de Jonge bekend om kinderhartchirurgie en complexe ingrepen bij volwassenen met een aangeboren hartafwijking landelijk te willen concentreren in twee centra, Rotterdam en Utrecht. Dit voornemen zou betekenen dat het Centrum Aangeboren Hartafwijkingen Amsterdam Leiden (CAHAL) van het LUMC en Amsterdam UMC moet sluiten.

Het CAHAL is al ruim 25 jaar een expertisecentrum voor de diagnose en behandeling van aangeboren hartwijkingen, vanaf de foetale periode tot en met de volwassen leeftijd. Het LUMC verzet zich tegen de voorgenomen sluiting van het kinderhartcentrum. Op deze pagina leest u de laatste stand van zaken betreffende de toekomst van kinderhartchirurgie in Leiden.

Update Augustus 2022: Uitstel rapport toekomst kinderhartchirurgie

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft om uitstel gevraagd voor het opleveren van het rapport over de toekomst van de kinderhartchirurgie. Naar verwachting zal de zogeheten impactanalyse begin december 2022 gereed zijn. Op basis hiervan wordt besloten hoeveel centra voor kinderhartchirurgie er in Nederland mogen blijven en welke dit zijn.

De overige updates leest u onderaan deze pagina.

Waarom mag CAHAL niet gesloten worden?

Het LUMC voert al 70 jaar kinderhartoperaties uit en heeft aan de basis gestaan van veel innovaties. We voldoen al 25 jaar aan volume- en kwaliteitsnormen. Het LUMC opereert de meeste pasgeboren en kinderen van alle centra in Nederland. We hebben de afgelopen 10 jaar gemiddeld de meeste operaties per jaar bij kinderen en neonaten uitgevoerd. Gemiddeld 294 kinderen onder 18 jaar en 59 neonaten onder 30 dagen.

Het LUMC biedt echte levensloopgeneeskunde: van prenatale, genetische screening en – als enige centrum in Nederland – ingrepen in de baarmoeder, tot operaties bij volwassenen met aangeboren hartafwijkingen.

Expertisecentrum Zeldzame Aandoeningen

In 2021 heeft het ministerie van VWS aan het LUMC opnieuw de toekenning als Expertisecentrum Zeldzame Aandoeningen (ECZA) voor aangeboren hartafwijkingen verleend en is de toekenning Europese toekenning als European Reference Network voor aangeboren hartafwijkingen succesvol aangevraagd en verkregen. Alleen Rotterdam heeft ook een ERN-erkenning. Die erkenning is ook belangrijk om Europese subsidies aan te kunnen vragen.

De kwaliteit van zorg in het LUMC is heel goed met een zeer lage mortaliteit binnen onze patiëntenpopulatie. Het LUMC biedt van alle umc’s het meest brede pallet. Hoogwaardige en samenhangende beschikbaarheid van specialismen maakt het mogelijk dat de zwaarste en meest complexe gevallen hier geholpen kunnen worden.

State-of-the-art Cardiovasculair Interventiecentrum

Patiënten (kinderen) komen vanuit heel Nederland en zelfs uit het buitenland speciaal naar Leiden. Ook Groningen en Utrecht verwijzen naar ons door. Recent is een state-of-the-art Cardiovasculair Interventiecentrum (CVIC) voor patiënten met onder andere aangeboren hartafwijkingen in gebruik genomen. Alle interventies bij alle leeftijdscategorieën; zowel katheterisaties als operaties vinden door één team op één fysieke locatie plaats. Meer informatie kunt u lezen in het jubileumboekje van CAHAL .

Bekijk de video over levensloopzorg in CAHAL 

Updates CAHAL


Februari 2022: Uitkomst Kamerdebatten
Februari 2022: CAHAL informeert Kamerleden tijdens ronde tafel
Januari 2022: Kamer foutief geïnformeerd
Januari 2022: Onhoudbaar besluit
Januari 2022: Eerdere reactie op toelichting VWS en de gehanteerde criteria
December 2021: Telefoonboodschap demissionair minister Hugo de Jonge