Aanstelling Jules de Vet als tijdelijk RvB-bestuurder verlengd

15 juni 2022• NIEUWSBERICHT

De Raad van Toezicht heeft besloten om de inzet van Jules de Vet als lid van de Raad van Bestuur a.i. te verlengen tot 1 januari 2023.

De Raad van Toezicht is verheugd dat Jules de Vet bereid is zich langer voor het LUMC in te zetten. Hierdoor is hij in de gelegenheid zijn bijdrage aan het project ‘LUMC in control’, dat de Raad van Bestuur onlangs gestart is, voort te zetten. Verder geeft dit de Raad van Toezicht gelegenheid om de opvolgingsprocedure voor een nieuw lid Raad van Bestuur (met de portefeuille Financiën) na de zomer af te ronden. Met inachtneming van een eventueel opzegtermijn, hopen wij dat het vaste team dat de Raad van Bestuur vormt per 1 januari 2023 weer compleet is.