LUMC werkt binnen DARE-NL aan betere toegang tot cel- en gentherapie

27 december 2021• NIEUWSBERICHT

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) zal de komende 5 jaar de krachten bundelen in DARE-NL, een nieuw nationaal platform voor de ontwikkeling van cel- en gentherapie, gefinancierd door KWF. Met dit unieke samenwerkingsverband tussen alle Nederlandse kankeronderzoeksinstituten zullen meer patiënten kunnen profiteren van het levensreddende potentieel van veelbelovende cel- en gentherapieën.

Binnen DARE-NL zal het LUMC zich focussen op het verder ontwikkelen van T-celtherapieën voor leukemie en solide tumoren. Daarnaast zal het Centrum voor Cel- en Gentherapie (CCG) betrokken zijn bij onder andere het inzichtelijk maken van de regelgeving en het registratietraject van deze geneesmiddelen. De trekkers vanuit het LUMC zijn Pauline Meij van het CCG (rechts op de foto) en Mirjam Heemskerk van de afdeling Hematologie.

Levend geneesmiddel

Celtherapie is een behandeling met levende lichaamscellen. Meestal zijn dat cellen van het afweersysteem van de patiënt zelf. Wanneer deze afweercellen genetisch worden aangepast zodat ze kankercellen beter kunnen herkennen en vernietigen, spreken we van gentherapie. Cel- en gentherapie staat wereldwijd enorm in de belangstelling vanwege de veelbelovende, vaak ongeëvenaarde resultaten. Veel patiënten zijn na de behandeling langdurig, soms zelfs blijvend ziektevrij.

Stagnatie in ontwikkeling

Ondanks deze grote belofte is cel- en gentherapie nog maar beperkt beschikbaar voor kankerpatiënten. Nederland telt nog geen handvol goedgekeurde behandelingen. Veel van deze therapieën stranden in de ontwikkeling en bereiken de patiënt niet. Het KWF vindt dat onaanvaardbaar en heeft samen met het onderzoeksveld een inventarisatie gemaakt van de knelpunten die de ontwikkeling, implementatie en toepassing van cel- en gentherapie in de weg staan.

DARE-NL durft groot te denken

Met de participatie in DARE-NL zet het LUMC samen met de andere centra een belangrijke stap richting een oplossing voor deze problematiek. DARE-NL brengt namelijk alle kennis en kunde op het gebied van cel- en gentherapie bij elkaar in één nationale infrastructuur. Deze krachtenbundeling maakt harmonisatie, stroomlijning en vereenvoudiging van het ontwikkelings- en productieproces van cel- en gentherapie mogelijk.

Zo kunnen deze veelbelovende behandelingen (blijvend) beschikbaar komen voor patiënten met kanker. Het LUMC-projectteam bestaat naast Meij en Heemskerk uit Rosa de Groot, Els Verdegaal, Judith Kroep en Teun van Gelder. De ambitie is om gezamenlijk nieuwe technologie te identificeren en te implementeren om efficiënter cel- en gentherapieën voor een grotere groep patiënten te ontwikkelen.

Voor meer details, zie het KWF-rapport ‘Cel- en gentherapie naar de oncologische klinische praktijk’.