Update: Spoedzorg in het LUMC

27 juni 2019• NIEUWSBERICHT

Op 18 juni 2019 zond Nieuwsuur een item uit over de patiëntveiligheid op de Spoedeisende Hulp (SEH) van het LUMC. We kunnen ons voorstellen dat u geschrokken bent van deze berichtgeving en lichten daarom graag toe waarom patiënten bij ons in goede handen zijn.

De Spoedeisende Hulp (SEH), huisartsen en huisartsenposten, meldkamers, verloskundigen, ambulancediensten en mobiele medische teams leveren elk hun aandeel bij acute zorg. Het aantal patiënten dat zich meldt bij een SEH varieert van dag tot dag en van uur tot uur. Piekdrukte op de SEH vangen we op met speciale procedures. Voor zorg in levensbedreigende situaties staan er altijd medewerkers klaar.

Dat zulke pieken voor onze medewerkers desondanks heftig kunnen zijn, herkennen we. Het bestuur van het LUMC neemt hun signaal serieus en waardeert de grote mate van betrokkenheid die hieruit blijkt. We hebben deskundige, toegewijde en hard werkende medewerkers, bij wie onze patiënten in goede handen zijn. We zijn en blijven intensief met onze medewerkers in gesprek om tot oplossingen te komen. Ook stemmen we met onze regiopartners de acute zorg af in het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ), zodat acutezorgpatiënten 24/7 de juiste zorg ontvangen; bij het LUMC of elders in onze regio. Bekijk deze infographic om te zien hoe de SEH in het LUMC werkt.

Aanpak capaciteitsproblematiek

De druk op de SEH en de acute zorgketen is echter ook een regionale en landelijke uitdaging. De maatregelen die nodig zijn om het capaciteitsprobleem op te lossen, zowel in het LUMC als in regionaal verband, zijn helaas complex en kosten tijd. Lees hier welke extra maatregelen het LUMC de afgelopen twee jaar nam om de toenemende druk in de acutezorgketen aan te pakken. De sluiting van de SEH Bronovo per 1 juli a.s. is in regionaal verband besproken en de effecten hiervan worden goed gemonitord.  

Intern en extern onderzoek naar sterfgeval

In de uitzending van Nieuwsuur werd een sterfgeval van februari 2019 op de SEH van het LUMC genoemd, waarbij werd gesuggereerd dat dit te maken had met de drukte op de SEH. Zoals gebruikelijk bij een onverwacht sterfgeval tijdens een behandeling in het LUMC, is dit gemeld bij de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Op dit moment wordt, conform IGJ-procedure, intern onderzoek gedaan naar de omstandigheden van het sterfgeval. Vooralsnog blijkt op geen enkele manier dat er sprake is van een relatie tussen drukte en het sterfgeval.

De Raad van Bestuur heeft groot vertrouwen in de interne onafhankelijke onderzoekscommissie en vindt het tegelijkertijd van belang dat de uitkomsten van het interne onderzoek op geen enkele manier in twijfel kunnen worden getrokken. In dit specifieke geval is, naast het lopende interne onderzoek, een externe commissie van deskundigen aangesteld om eveneens onderzoek te doen.

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen bij het LUMC?
Abonneer u dan op onze tweewekelijkse nieuwsbrief of neem een abonnement op het LUMC Magazine.