Dr. Jet Bussemaker wordt hoogleraar in Leiden

24 mei 2018• PERSBERICHT

Dr. Jet Bussemaker is vanaf 1 juli 2018 als hoogleraar verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en de Universiteit Leiden. Ze gaat de nieuwe leerstoel ‘Wetenschap, beleid en maatschappelijke impact, in het bijzonder in de zorg’ bekleden. Naast haar werk voor het LUMC en de LUMC Campus Den Haag (twee dagen per week), gaat Bussemaker één dag in de week werken voor de faculteit Governance and Global Affairs (FGGA) van de Universiteit Leiden in Den Haag.

Population Health

Het LUMC draagt actief bij aan het innoveren van de gezondheidszorg om de maatschappelijke uitdagingen van de komende decennia aan te pakken. De nieuwe leerstoel sluit bijzonder goed aan op Population Health, een van de focuspunten van het LUMC. Bussemaker gaat onderzoeken hoe nieuwe inzichten uit de medische en sociale wetenschappen van meerwaarde kunnen zijn voor de volksgezondheid, de samenleving en het maken van toekomstig beleid. Hiervoor kijkt ze onder andere naar het gebruik van nieuwe technologie voor zelfzorg in Haagse en Leidse wijken. “De brede opdracht van de leerstoel stelt mij in de gelegenheid om zorgprofessionals, patiënten, maar ook beleidsmakers bij elkaar te brengen. Daarnaast hoop ik een bijdrage te leveren aan een belangrijk maatschappelijk thema, namelijk gezondheidsbevordering en bestrijden van ongelijkheid”, vertelt ze.  

Naast haar onderzoek gaat ze lesgeven in de beoogde master Population Health Management, het internationale Honours College van de Universiteit Leiden en in het (bio)medisch en bestuurskundig onderwijs in Leiden en Den Haag. Ook zal ze bijdragen aan het Leiden University College, onder andere via onderwijs over Human Diversity. “Deze leerstoel combineert alles waar ik mij de afgelopen decennia mee bezig heb gehouden. Ik hoop hiermee mijn kennis en ervaring met jonge generaties te kunnen delen, en zo een bijdrage te leveren aan hun voorbereiding op de beroepspraktijk”, aldus Bussemaker.

De Raad van Bestuur van het LUMC ziet in Bussemaker de perfecte kandidaat om wetenschap, zorg en bestuur met elkaar te verbinden en zo bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen in de gezondheidszorg. “Uitgebreide kennis en praktijkervaring op het snijvlak van wetenschap en beleid, zorg en bestuur. Ze zal jonge studenten inspireren”, vertelt Pancras Hogendoorn, lid Raad van Bestuur en decaan bij het LUMC.

Jet Bussemaker (1961)

Bussemaker studeerde aan de Universiteit van Amsterdam waar ze de opleiding Politicologie cum laude afrondde. In 1993 promoveerde ze op het onderwerp ‘individualisering van de sociale zekerheid.’ Van 1998 tot en met 2007 zat Bussemaker voor de Partij van de Arbeid (PvdA) in de Tweede Kamer met onder andere de portefeuille Volksgezondheid en Sociale Zaken. In 2007 werd ze in het vierde kabinet Balkenende staatssecretaris voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zij nam het initiatief voor het Nationaal Programma Ouderenzorg, en zette het programma `In voor zorg', over innovaties en nieuwe werkprocessen in de zorg op.

In de periode 2011-2012 was Bussemaker lid van het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam en bekleedde ze de functie van rector van de Hogeschool van Amsterdam. Na deze werkzaamheden was ze van 2012 tot en met 2017 als Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap actief in het kabinet Rutte II. In die rol is was ze medeverantwoordelijk voor de wetenschapsvisie en de totstandkoming van de Nationale Wetenschapsagenda.

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen bij het LUMC?
Abonneer u dan op onze tweewekelijkse nieuwsbrief of neem een abonnement op het LUMC Magazine.