Werkconferentie LUMC-Campus Den Haag

20 december 2018• PERSBERICHT

De LUMC-Campus Den Haag houdt 15 januari 2019 in het Wijnhavengebouw aan de Turfmarkt voor de 5e keer een werkconferentie. Tijdens deze jaarlijkse platformbijeenkomst ontwerpt de LUMC-Campus Den Haag met haar partners in de regio nieuwe ideeën voor praktijkrelevant onderzoek, onderwijs en verschillende onderzoeksprojecten. Sprekers zijn “onze eigen” Prof. dr. Jet Bussemaker en Dr. Stephen Sutch van de John Hopkins Bloomberg School of Public Health.

Deelnemers van de netwerkbijeenkomst zijn artsen, onderzoekers, docenten, professionals zorg/GGD/welzijn, bestuurders en beleidsmakers. De bijeenkomst gaat over gezondheidsvraagstukken in de context van Den Haag. Gekeken wordt hoe de juiste zorg op de juiste plek kan worden gerealiseerd. Bij eerdere werkconferenties is de basis gelegd voor de meeste projecten die momenteel in Den Haag lopen.

Wel blijft nieuwe input uit het gezondheidsveld gewenst. De LUMC- Campus Den Haag inventariseert door het verzamelen van data de grootste gezondheidsrisico’s in de regio. Met dat als basis worden nieuwe oplossingen en projecten ontwikkeld. Deze voeren we vervolgens uit met onze partners in de stad. 

Gezondheids- en zorgvraagstukken

Tijdens de werkconferentie maakt u met de inmiddels bekende “speeddatesessies” kennis met lopende projecten in Den Haag. Laat u inspireren door onderzoekers die bezig zijn in binnen de gebieden: ouderenzorg, hart-vaatziekten, leefstijlinterventies, oncologie, spoedeisende zorg.

In de voordrachten worden de laatste nationale en internationale ontwikkelingen op het terrein van Population Health Management behandeld in relatie tot de grootstedelijke vraagstukken waar we in Den Haag mee te maken hebben. Jet Bussemaker zal spreken over ‘Verschil en verschil maken in de zorg in de grote stad’. Stephen Sutch gaat in op ‘Data and infrastructure of Population Health Management’.

Ook gaan deelnemers tijdens verschillende workshops in gesprek met onderzoekers over mogelijk nieuwe onderzoeksprojecten, die tot verbetering van de zorg, de kwaliteit van leven en tot verbetering van efficiency kunnen leiden. Dit jaar wordt dat gedaan aan de hand van de volgende onderwerpen: ‘Hart en Vaatziekten in de Haagse populatie’, ‘Wijkgerichte zorg aan risicogroepen’ (Community Oriented Primary Care), ‘Mensen met ernstig psychische aandoeningen’ en ‘GGD en Voedselzekerheid bij gezinnen in achterstandswijken in Den Haag’. Als afsluiter is er een workshop over de basisprincipes van Population Health Management. 

Aanmelden

Meer informatie over het programma vindt u op de website van Boerhaave Nascholing. Ook kunt u zich via de website inschrijven. 

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen bij het LUMC?
Abonneer u dan op onze tweewekelijkse nieuwsbrief of neem een abonnement op het LUMC Magazine.