Reactie LUMC op RTL-verslaggeving over ziekenhuiscalamiteiten

30 mei 2016• NIEUWSBERICHT

Op maandag 30 mei is RTL Nieuws met berichtgeving gekomen over ziekenhuiscalamiteiten met een dodelijke afloop. Het LUMC reageert onderstaand op deze berichtgeving.

Het Leids Universitair Medisch Centrum vindt het uiteraard vreselijk voor patiënten en hun familie wanneer iemand – onverwacht – overlijdt. Acute en onverwachte gebeurtenissen (incidenten) hebben een grote impact op de patiënt en hun naasten. Ook voor onze eigen medewerkers is dat een aangrijpende gebeurtenis.

De oorzaak van iets acuuts kan van alles zijn. Vaak is het gerelateerd, of een gevolg van de ziekte/aandoening. In enkele gevallen is een incident het gevolg van de zorgverlening. Uiteraard is elk incident er een te veel. Wanneer een incident tot ernstige schade of overlijden leidt, melden we dat bij de IGZ. 

Kwaliteitssysteem

Het LUMC is een lerende, transparante organisatie. We analyseren altijd wat er is gebeurd en hoe we daarvan kunnen leren. Om zo de zorg voor de volgende patiënt verder te verbeteren. We werken met consistente verbeteranalyses van (ernstige) incidenten op decentraal en centraal niveau. Het doel van deze analyses is dat we tot maatregelen komen die leiden tot verdere verbetering van de zorg. Het gehele kwaliteitssysteem van het LUMC is hierop ingericht. 

We betrekken alle partijen en specialismen in deze analyses. Uiteraard rapporteren we de uitkomsten weer terug aan de IGZ. En vermelden we de calamiteiten en incidenten in het LUMC-jaarverslag. Het LUMC vindt het van groot belang dat er een veilige en open meldcultuur is, waarin er ruimte is om van gebeurtenissen te leren, zodat in de toekomst de herhalingskans afneemt. 

Mensenwerk

Uiteindelijk is en blijft goede patiëntenzorg mensenwerk. Door van elkaar te leren en open te zijn over de ontstane situaties en oplossingen, kunnen we de zorg alleen maar beter maken. Alleen op die manier wordt de kans op nieuwe incidenten iedere dag kleiner.

Het LUMC staat voor transparantie, maar uit piëteit voor patiënten en in het kader van privacy van patiënt en arts, veilig melden en beroepsgeheim, kunnen wij geen uitspraken doen over individuele patiënten.

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen bij het LUMC?
Abonneer u dan op onze tweewekelijkse nieuwsbrief of neem een abonnement op het LUMC Magazine.