Hogere sterfte op lange termijn bij jonge vrouwen na hartinfarct of beroerte

24 november 2015• PERSBERICHT

Jongere vrouwen die een hartinfarct of beroerte overleven, hebben op de lange termijn een verhoogde kans op ziekte en overlijden. Dat publiceren onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) in JAMA Internal Medicine. “Ons onderzoek wijst erop dat het voor deze groep levenslang essentieel blijft om een nieuw hartinfarct of beroerte te proberen te voorkomen”, aldus prof. Frits Rosendaal (LUMC).

Jongere vrouwen die een hartinfarct of beroerte overleven, hebben op de lange termijn een verhoogde kans op ziekte en overlijden. Dat publiceren onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) in JAMA Internal Medicine. “Ons onderzoek wijst erop dat het voor deze groep levenslang essentieel blijft om een nieuw hartinfarct of beroerte te proberen te voorkomen”, aldus prof. Frits Rosendaal (LUMC).

Om de langetermijngevolgen van een hartinfarct of beroerte te bestuderen,vergeleken de onderzoekers bijna vierhonderd vrouwen die een hartinfarct of beroerte overleefden (gemiddeld 41 jaar) met een controlegroep van bijna achthonderd vrouwen (gemiddeld 48 jaar). Alle vrouwen werden ongeveer twintig jaar gevolgd. De jaarlijkse sterfte bij vrouwen die een hartinfarct overleefden bleek 3,7 keer zo hoog als in de controlegroep; voor vrouwen die een beroerte overleefden was de sterfte 1,8 keer zo hoog. Deze verhoogde kans op overlijden bleek vooral te wijten aan nieuwe hartinfarcten of beroertes. Ook niet-fatale hartinfarcten en beroertes kwamen veel vaker voor bij de vrouwen die eerder een hartaanval of beroerte overleefden. Overigens was na twintig jaar het merendeel van de vrouwen (90 procent met hartinfarct, 80 procent met beroerte) nog wel in leven.      

Andere ontstaanswijzen

Onderzoeker dr. Bob Siegerink (thans Charité, Berlijn): “Opvallend is dat nieuwe hartinfarcten vooral voorkwamen bij vrouwen met een eerder hartinfarct, en nieuwe beroertes bij vrouwen met een eerdere beroerte. Deze studie wijst er, samen met andere resultaten van onze RATIO-studie, op dat hartinfarcten en beroertes op een andere manier ontstaan, in ieder geval bij jonge vrouwen.” Wellicht geldt dat ook voor verschillende subtypes van de ziekten, denkt Siegerink. “We moeten daar gericht onderzoek naar doen, zodat we behandelingen op maat kunnen maken.”

Medische controle en gezonde levensstijl 

Door betere zorg is de sterfte na een beroerte of hartaanval in de afgelopen decennia gedaald. De keerzijde van dit succes is dat de overlevenden moeten leven met een hoge ziektelast, wat vooral een grote belasting is voor mensen die op jonge leeftijd werden getroffen. “We weten niet zo goed waarom het risico hoog blijft: is dit de schade van de eerste ziekte, zijn het erfelijke factoren, of risicofactoren waar wat aan te doen is?” vraagt Rosendaal zich af. “Het blijft in elk geval van groot belang dat deze vrouwen onder medische controle blijven, en dat ze een zo gezond mogelijke levensstijl nastreven.” 

Het artikel Recurrence and Mortality in Young Women With Myocardial Infarction or Ischemic Stroke - Long-term Follow-up of the Risk of Arterial Thrombosis in Relation to Oral Contraceptives (RATIO) Study is online verschenen in JAMA Internal Medicine. 
  
 

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen bij het LUMC?
Abonneer u dan op onze tweewekelijkse nieuwsbrief of neem een abonnement op het LUMC Magazine.