LUMC en Philips onderzoeken draagbare sensoren voor ouderen

26 maart 2015• NIEUWSBERICHT

Philips en LUMC gaan patiënten uitrusten met draagbare sensoren, zoals slimme pleisters, kleding met ingeweven sensoren en smart watches. De partijen willen onderzoeken op welke manier wearables bij kunnen dragen aan gezond ouder worden. Ze hebben daarvoor een nieuwe meerjarige onderzoeksovereenkomst gesloten.

Philips en LUMC gaan patiënten uitrusten met draagbare sensoren, zoals slimme pleisters, kleding met ingeweven sensoren en smart watches. De partijen willen onderzoeken op welke manier wearables bij kunnen dragen aan gezond ouder worden. Ze hebben daarvoor een nieuwe meerjarige onderzoeksovereenkomst gesloten.Het onderzoek richt zich op mannen en vrouwen vanaf vijftig jaar. Zij worden uitgerust met draagbare sensoren. Door de informatie te verzamelen en te vergelijken met hun feitelijke gezondheidstoestand moeten belangrijke nieuwe inzichten ontstaan over het verband tussen leefstijl en gezondheid bij deze doelgroep.

Kwaliteit van leven

“Met de verzamelde gegevens kunnen we naar nieuwe manieren gaan kijken om programma's voor leefstijlverandering te personaliseren en effectiever te maken”, stelt Simon Mooijaart, internist-ouderengeneeskunde bij het LUMC. “Zo kunnen mensen uit risicogroepen gerichter worden gestimuleerd om via bewuste keuzes hun leven zodanig aan te passen dat ze gezond blijven, of om de therapietrouw te verbeteren bij mensen die al ziek zijn. Dat kan zorgen voor een vermindering van het aantal ziekenhuisopnames vanwege chronische ziektes. De innovatieve sensoren kunnen ook gebruikt worden om de zorg voor mensen met een chronische ziekte of functiebeperking  af te stemmen op hun specifieke behoeften. Het uiteindelijke resultaat is dat de kwaliteit van leven voor ouderen wordt verbeterd."
 

Gezondheidstoestand bijhouden

Een ander aandachtsgebied is de ontwikkeling van analyseoplossingen voor het voorspellen van parameters zoals bloedmetabolieten, bloeddruk, bloedsuikerspiegels en de conditie van hart en longen. Zo zou de gezondheidstoestand kunnen worden bijgehouden van mensen die een programma voor leefstijlverandering volgen. Deze kennis kan gebruikt worden bij het identificeren van ouderen die bijvoorbeeld door een inactieve leefstijl grotere risico's lopen op complicaties van ziekten en behandelingen.

Draagbare sensoren

Er komen steeds meer nieuwe draagbare sensortechnologieën beschikbaar, zoals pleisters met sensoren ('health patches') en slimme horloges en textielsoorten, die een belangrijke rol kunnen spelen bij het bevorderen van therapietrouw en een gezonde leefstijl. De huidige uitdaging ligt er volgens Philips en het LUMC in om de vele gegevens te vertalen naar informatie die gericht kan helpen bij het voorkómen en behandelen van ziekten. Daarmee kunnen wetenschappelijk onderbouwde en klinisch gevalideerde oplossingen worden ontwikkeld om de resultaten van programma's voor leefstijlverandering en medische behandelingen te verbeteren.

Samenwerking

De klinische onderzoeken die in het kader van de samenwerking tussen Philips en het LUMC worden uitgevoerd bouwen verder op een aantal grote studies die de afgelopen jaren op de afdeling Moleculaire Epidemiologie en Ouderengeneeskunde onder ouderen zijn uitgevoerd. Vele afdelingen van het LUMC zijnbij het onderzoek betrokken vanuit het profileringsgebied Ageing. Patiënten van verschillende poliklinieken zullen worden uitgenodigd om deel te nemen.


Lees ook het persbericht op de   website van Philips.  

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen bij het LUMC?
Abonneer u dan op onze tweewekelijkse nieuwsbrief of neem een abonnement op het LUMC Magazine.