Ton Rabelink genomineerd voor Huibregtsenprijs

7 juli 2015• NIEUWSBERICHT

Prof. Ton Rabelink (LUMC, afdeling Nierziekten) is genomineerd voor de Huibregtsenprijs 2015

Prof. Ton Rabelink (LUMC, afdeling Nierziekten) is genomineerd voor de Huibregtsenprijs 2015. Uit de inzendingen heeft de jury zeven wetenschappers en hun onderzoeksprojecten genomineerd. Op 5 oktober ontvangt de onderzoeksleider van het winnende project de prijs in de Ridderzaal in Den Haag uit handen van Jet Bussemaker, minister van OCW.

Prof. Ton RabelinkRabelink is internist-nefroloog en hoofd Interne Geneeskunde bij het LUMC. Zijn onderzoek richt zich op het klinisch toepasbaar maken van stamcellen voor patiënten met chronisch orgaanfalen. Het onderzoek focust op nierfalen door diabetes of vaatziekte.

Nierdialyse

Zeventig procent van de nierpatiënten die nierdialyse krijgen, sterft binnen vijf jaar. Door niertransplantatie wordt de overlevingskans veel groter: tachtig procent van deze patiënten leeft nog na vijf jaar. Er is echter een groot en stijgend tekort aan transplantatieorganen. Gedurende acht jaar heeft Rabelink daarom vasthoudend en creatief gezocht naar klinisch toepasbare  behandelingen op het gebied van weefselregeneratie.  Rabelink is erin geslaagd uit alvleesklieren van overleden mensen bètacellen te isoleren en die weer terug te geven aan patiënten met diabetes en nierschade. Deze nieuwe celtherapie kwam tot stand via een complex ontwikkelproces en wordt inmiddels jaarlijks toegepast op twintig diabetespatiënten met nierfalen.   
 

Nieren kweken

Rabelink ontdekte een gespecialiseerd soort steuncellen in de nier die ontsteking en verlittekening van de nier bij al aanwezige schade tegen kunnen gaan. De effectiviteit van de nieuwe behandelingsoptie die hiermee is gecreëerd, wordt nu via een groot onderzoek systematisch getest. Het einde van de ontwikkelingen is nog lang niet in zicht. Veelbelovend is de spectaculaire techniek waarbij een varkensnier wordt ‘uitgekleed’ en vervolgens in staat wordt gesteld om uit stamcellen niercellen te genereren. Deze techniek moet leiden tot de kweek van menselijke nieren als alternatief voor niertransplantaties. Het maatschappelijk belang van Rabelinks onderzoek is evident.

Huibregtsenprijs

De Huibregtsenprijs is in 2005 in het leven geroepen door het bestuur van de Stichting De Avond van Wetenschap & Maatschappij. De prijs gaat naar een recent onderzoeksproject dat wetenschappelijk vernieuwend is en dat overtuigend zicht biedt op een maatschappelijke toepassing. Jaarlijks krijgen alle Nederlandse universiteiten en publieke onderzoeksinstellingen een uitnodiging om een onderzoeksproject uit het afgelopen kalenderjaar voor te dragen voor de Huibregtsenprijs. De prijs wordt uitgereikt aan de onderzoeksleider van het project.

De overige zes genomineerden zijn, in alfabetische volgorde:

1. Prof. dr. Clemens A. van Blitterswijk

Botinducerende biomaterialen: van periodiek systeem der elementen tot FDA-goedkeuring 

Voorgedragen door Universiteit Maastricht

2. Prof. dr. Ekkes H. Brück

Quice-legering geeft magnetische koeling een boost

Voorgedragen door TU Delft

3. Prof. dr. Isabela Granic

De (verrassend) positieve effecten van het spelen van videogames

Voorgedragen door Radboud Universiteit Nijmegen

4. Prof. dr. Wouter de Laat

Van fundamenteel, nieuwsgierigheidsgedreven genoomonderzoek naar klinische implementatie van verbeterde methoden van DNA-diagnostiek

Voorgedragen door Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

5. Prof. dr. Brenda W.J.H. Penninx

Nederlandse Studie naar Depressie en Angst NESDA

Voorgedragen door VU Amsterdam

6. Prof. dr. René Veenstra

Pesten als groepsproces

Voorgedragen door Rijksuniversiteit Groningen

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen bij het LUMC?
Abonneer u dan op onze tweewekelijkse nieuwsbrief of neem een abonnement op het LUMC Magazine.