Strategie en verantwoording

Het LUMC staat als innovator voor de verbetering van de gezondheidszorg en de gezondheid van mensen. Dat is onze missie. Dit doen we vanuit toonaangevend onderzoek en vernieuwend onderwijs. Zo komen we tot de beste en innovatieve zorg voor onze patiënten. Onze ambitie is om een van de beste 10 Universitair Medische Centra in Europa te zijn.

LUMC-strategie 2018-2023

In het strategisch beleidsplan 'Grensverleggend beter worden' vindt u de visie van de Raad van Bestuur op het LUMC en haar omgeving voor de komende jaren. Dit plan vormt een kader voor onze beslissingen in de komende jaren. Samenwerking binnen en buiten het LUMC is belangrijk voor succesvol innoveren. Wij willen het LUMC sterker verbinden met onze omgeving en beter doorgeven aan volgende generaties. Wij willen grensverleggend beter worden. 

Kernwaarden en speerpunten

De kernwaarden van het LUMC zijn: persoonlijk, verbindend en nieuwsgierig. Elke LUMC-medewerker is waardevol. We zoeken verbinding met onze omgeving. We doen dat vanuit nieuwsgierigheid en staan open voor de kansen en mogelijkheden. Het LUMC heeft 3 maatschappelijke speerpunten: oncologie, regeneratieve geneeskunde en population health. Deze speerpunten sluiten aan bij belangrijke vraagstukken in de maatschappij en van onze patiënten.

LUMC: grensverleggend beter worden

Het LUMC staat als innovator voor de verbetering van de gezondheidszorg en de gezondheid van mensen. Samenwerking is hierbij essentieel. Wij willen het LUMC sterker verbinden met onze omgeving en beter doorgeven aan volgende generaties. We willen grensverleggend beter worden.

Jaarverslag

In het jaarverslag leest u de ambities, activiteiten en resultaten van het LUMC van het afgelopen jaar. Ook leest u op welke manier we onze kerntaken patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs hebben uitgevoerd. We leggen verantwoording af over hoe we met publieke taken omgaan en hoe we naar onze omgeving luisteren.