Slokdarmechocardiografisch onderzoek

Deze patiëntfolder geeft u informatie over het slokdarmechocardiografisch onderzoek, ook wel Transoesofageale echocardiografischonderzoek of TEE genoemd. Hierbij wordt met behulp van (onhoorbare) geluidsgolven een afbeelding van uw hart gemaakt. Het onderzoek vindt plaats via de slokdarm, omdat een uitwendig echo-onderzoek (TTE-onderzoek) voor uw specifieke afwijking onvoldoende gegevens oplevert. De slokdarm bevindt zich vlak achter het hart en daardoor kan het onderzoek gedetailleerde informatie opleveren.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Hartziekten.

Voorbereiding

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Om dit onderzoek goed uit te kunnen voeren moet uw maag leeg zijn. Dit betekent dat u 6 uur voor het onderzoek niets mag eten en drinken. Indien u medicijnen gebruikt kunt u deze met een klein slokje water innemen. Eventuele longmedicatie kunt u inhaleren. Voor diabetici geldt dat u met uw behandelend arts overlegt of u uw medicatie moet aanpassen. 

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

Het echo-onderzoek wordt uitgevoerd door een cardioloog en een hartfunctielaborant en duurt ongeveer een half uur. Allereerst verdoven we uw keel met een spray en vragen wij indien u een kunstgebit hebt deze uit te doen. Deze verdovingsspray heeft een bittere smaak. Hierna neemt u plaats op uw linkerzijde op een onderzoeksbank. Vervolgens wordt de slokdarm-echoslang in uw mond geplaatst. Terwijl u enkele slikbewegingen maakt, wordt de slang in uw slokdarm geschoven. Dit is het vervelendste deel van het onderzoek. Hierbij kunt u enige kokhalsneigingen krijgen, maar de ademweg blijft vrij tijdens het onderzoek en u hoeft niet bang te zijn voor benauwdheid. 

Een enkele keer...

... is het nodig dat we u een spierverslappend middel geven. Hiervoor moet u echter een nieuwe afspraak maken. Wij raden u aan om op deze nieuwe afspraak iemand mee te nemen. 

Het spierverslappend middel kan de rijvaardigheid beïnvloeden en wij raden u af alleen met openbaar vervoer te reizen. 

Betere beeldkwaliteit 

Soms is echocontrastvloeistof nodig om bepaalde structuren beter in beeld te krijgen. In dat geval brengen we een infuus aan in uw arm. Wanneer dit nodig is, wordt dit eerst met u besproken. Via het infuus spuiten we het contrastmiddel in waardoor de beeldkwaliteit verbetert.

Waar moet u op letten direct na het onderzoek / de behandeling?

Door de verdoving van uw keel kunt u zich verslikken! De verdoving is na circa twee uur uitgewerkt. Na deze twee uur mag u voorzichtig proberen wat water te drinken. Gaat dit goed, dan kunt u ook andere dingen gaan drinken en eten. Indien u toch klachten houdt, neem dan contact op via onderstaand telefoonnummer of uw eigen arts.

Wanneer krijgt u de uitslag?

De gemaakte echobeelden worden nauwkeurig geanalyseerd en berekend. De uitslag hiervan bespreken we met u tijdens uw volgende polikliniekbezoek.

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Hebt u ondanks het lezen van bovenstaande informatie nog vragen, dan kunt u terecht bij uw behandelend arts via de polikliniek van de afdeling Hartziekten. 

Telefoonnummer 071-526 37 14 

E-mailadres: hartpoli@lumc.nl

Overig

Downloads